»
Comunitatea API » Consilier Școlar

Consilier Școlar - API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian"


Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică oferă consiliere pentru elevi, părinţi şi cadre didactice în următoarele domenii:
 • Informaţional (informaţii pe domenii, teme specifice)
 • Educaţional (repere pentru sănătatea emoţională, fizică, socială, mentală şi spirituală)
 • De dezvoltare personală (formare de abilităţi şi atitudini
 • Suportiv (suport emoţional apreciativ)
 • Vocaţional (dezvoltarea  capacităţii de planificare a carierei)
 • De criză (asistarea persoanelor aflate în dificultate)ORARUL CABINETULUI

LUNI: 8-11
MARȚI: 8-9   11-12
MIERCURI: 8-12
JOI: 8-10
VINERI: 8-11

 Principiile educaţiei raţional emotive şi comportamentale      (click aici)
Consilierea psihologică Consilierea educaţională
Se adresează tuturor persoanelor normale dar cu dificultăţi existenţiale cu scopul refacerii echili-brului acestora cu mediul. Se adresează subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, adulţi) cu dificultăţi specifice procesului educaţional (învăţare, adaptare, integrare, performanţă, relaţionare).
Se desfăşoară în cabinetul psihologic. Se desfăşoară în cabinetul de asistență psiho-pedagogică sau în clasă la orele de dirigenţie şi consiliere.
Obiectul consilierii psihologice este reprezentat de fenomenele psihologice: anxietate, fobii, obsesie, tentative de suicid etc. Obiectul consilierii educaţionale îl constituie fenomenele educaţionale: absenteism, agresivitatea care implică grupul ţintă, relaţii deficitare între partenerii educaţionali, orientarea şcolară şi profesională.
Metodologia aplicată este de natură psihologică specifică diferitelor curente şi școli psihologice şi psihoterapeutice (psihodinamice, rogersiene comportamentale etc.) Metodologia aplicată este psihopedagogică de alianţă între metodele predominant
comportamentaliste şi metodele pedagogice.
În consilierea psihologică este implicat şi inconştientul clientului prin mecanismele de transfer proiectiv către eul consilierului. Consilierea activează mecanismele conştiente
ale psihicului clientului.
Oferă un model clinic şi curativ. Oferă un model educaţional având un caracter preventiv şi de dezvoltare a potenţialului
individual sau de grup.
Pune accentul pe cunoaşterea clientului de către psiholog cu scopul depăşirii problemelor psihologice. Pune accentul pe autocunoaşterea clientului cu scopul depăşirii problemelor educaţionale.
Facilitează reducerea riscului apariţiei unor probleme psihologice. Facilitează procesul educativ, asigură adaptarea şi integrarea subiecţilor educaţionali.


DE  CE  VREI  SĂ  APELEZI  LA  CONSILIERUL  ŞCOLAR ?

 • Pentru a fi ascultat;              
 • Pentru a fi înţeles;
 • Pentru a fi îndrumat;
 • Pentru a-ţi  conştientiza problemele;
 • Pentru a învăţa să iei decizii corecte;
 • Pentru a fi orientat.

LA  CE  TE  AJUTĂ  CONSILIERUL  ŞCOLAR ?

 • Să te cunoşti mai bine
 • Să ai încredere în tine
 • Să-ţi formezi o imagine de sine pozitivă
 • Să-ţi însuşeşti tehnici de învăţare eficientă
 • Să te înţelegi mai bine cu cei din jurul tău
 • Să iei o decizie favorabilă privind cariera ta şcolară şi profesională
 • Să-ţi rezolvi diversele probleme care te frământă

CUM  TE  VEI  SIMŢI  DUPĂ  CE  AI  VORBIT  CU  CONSILIERUL  ŞCOLAR ?

 • Mai încrezător în tine
 • Relaxat
 • Optimist
 • Cu o gândire pozitivă
 • Responsabil de faptele tale
 • Mai curajos

Tematici frecvente în cadrul activităților de consiliere
 
     Activităţile de consiliere individuală desfășurate în anul şcolar 2016-2017 s-au adresat în primul rând elevilor, dar totodată şi părinţilor şi cadrelor didactice. Principalele aspecte abordate în cadrul  activităţilor de consiliere individuală cu elevii se referă la: modul în care elevii au învăţat să îşi identifice şi să îşi gestioneze emoţiile negative; cum să gestioneze unele situaţii problematice; divorţul părinţilor sau plecarea părinţilor în străinătate; identificarea unor modalităţi de management comportamental; care sunt cele mai eficiente tehnici de învăţare şi cum se pot pune în practică aceste tehnici; cum putem preveni apariţia comportamentelor de risc sau modalităţi de a face faţă unor astfel de comportamente; modalităţi de dezvoltare a stimei de sine.
Activităţile de consiliere individuală cu părinţii au vizat preponderent tematici referitoare la modalităţile prin care se pot gestiona problemele comportamentale ale adolescenţilor.
Ȋn cadrul activităţilor de consiliere individuală cu cadrele didactice, principalele subiecte abordate au fost: modul în care se poate realiza managementul prezenței elevilor la școală și gestionarea unor situații conflictuale la nivelul clasei de elevi.


Anuar  2017-2018 (click aici)                                                                    Consilier şcolar
                                                                prof. pedagog Lung Aniela