»
Examene/Concursuri

Examene/Concursuri
ORDIN  nr. 5.150 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023

Data publicării: Luni, 13 septembrie 2021

Detalii aici

 ORDIN nr. 5.151 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022

Data publicării: Joi, 09 septembrie 2021

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din8 septembrie 2021


Detalii aici

 A N U N Ţ

Data publicării: Joi, 12 august 2021


În atenţia candidaţilor la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021

Probele de examen se vor susţine la centrul de examen

LICEUL TEHNOLOGIC ”VOIEVODUL GELU” ZALĂU

 


Detalii aiciORDIN nr. 3.852 din 27 mai 2021pentru modificarea şi completarea privind Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021


EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021

Detalii aici

 
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie - Teste de antrenament - setul 12 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 31 mai 2021

Setul 12 de teste de antrenament se găseşte aici.

Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 04.06.2021)Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie - Teste de antrenament - setul 11 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 24 mai 2021

Setul 11 de teste de antrenament se găseşte aici.

Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 28.05.2021)


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie - Teste de antrenament - setul 10 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării:

Luni 17.05.2021 – toate testele cu excepția celor de limba și literatura română, matematică și fizică 

Marți 18.05.2021 – Limba și literature română

Miercuri 19.05.2021 - Matematică

Joi 20.05.2021 - Fizică

Detalii aici


Baremele se găsesc aici (data publicării: 21.05.2021)
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie - Teste de antrenament - setul 9 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării:

Luni, 10 mai 2021 -
Limba și literatura română (proba E.a.) - aici

Marți 11.05.2021 - Disciplina obligatorie a profilului (proba E.c.) - aici

Miercuri 12.05.2021 - Disciplina la alegere a profilului (proba E.d.) - aici

Baremele se găsesc aici (data publicării: 14.05.2021)
O R D I N pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data publicării: Joi, 29 aprilie 2021

Detalii aici
 
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 8 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 26 aprilie 2021


Setul 8 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 30.04.2021)
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 7 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 19 aprilie 2021


Setul 7 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 23.04.2021)


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 6 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 12 aprilie 2021


Setul 6 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 16.04.2021)


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 5 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 29 martie 2021


Setul 5 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 02.04.2021)

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 4 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 15 martie 2021


Setul 4 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 19.03.2021)

ORDIN nr. 3.449 din 5 martie 2021privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021


Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 5 martie 2021
Data intrării în vigoare 05-03-2021


detalii aici
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 3 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 08 martie 2021


Setul 3 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 12.03.2021)


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 2 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 01 martie 2021


Setul 2 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 05.03.2021)


Rezultatele obținute la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, de personalul didactic auxiliar și nedidactic de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
 

rezultate aici

Afişat azi, 25.02.2021, ora 15.00, la sediul unității de învățământ


REZULTATE FINALE obţinute de candidaţii înscrişi la CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

rezultate aici

Afişat azi, 23.02.2021, ora 15.00, la sediul unității de învățământ
REZULTATE obţinute la INTERVIU de candidaţii înscrişi la CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 23.02.2021 în intervalul orar 9,00-11,00.


Afişat azi, 22.02.2021, ora 15.00, la sediul unității de învățământCentrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 1 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 22 februarie 2021


Setul 1 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării: 26.02.2021).


REZULTATE obţinute de candidaţii înscrişi la PROBA PRACTICĂ la CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

rezultate aici

Afişat azi, 17.02.2021, ora 15.00, la sediul unității de învățământ


REZULTATE obţinute de candidaţii înscrişi la PROBA SCRISĂ la CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 16.02.2021 în intervalul orar 9,00-11,00.


Afişat azi, 15.02.2021, ora 15.00, la sediul unității de învățământ


REZULTATE obţinute la SELECȚIA de DOSARE de candidaţii înscrişi la CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 08.02.2021, în intervalul orar 13,00-15,00.


Afişat azi, 08.02.2021, ora 12.00

Au fost aprobate programele pentru susținerea probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat 2021, prin Ordinul Ministrului Educației nr.3237/05.02.2021.

Data publicării: Sâmbătă, 6 februarie 2021

 
Ordinul și programele aferente probelor Examenului de Bacalaureat (Anexa 2) pot fi descărcate de la următoarea adresă:
 
Mult succes elevilor noștri în pregătirea pentru examen!


ORDIN nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021pentru modificarea privind organizarea şi Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-202

Data publicării: Marți, 2 februarie 2021

Detalii aici


A N U N Ţ

Data publicării: Vineri, 22 ianuarie 2021


Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău organizează în perioada 22 ianuarie – 23 februarie 2021 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat I (bucătărie) - fişa postului aici.
                       
                                      mai multe detalii aiciAfișat, 21 ianuarie 2021, la sediul unităţii de învăţământ.
 
REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţii înscrişi la CONCURSUL pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE I - personal nedidactic

rezultate aici

Afișat astăzi 11.11.2020, ora 15.00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
REZULTATE obținute la interviu de candidații înscriși la CONCURSUL pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR  CURĂȚENIE – personal nedidactic

rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 11.11.2020 în intervalul orar 9,00-12,00.

Afișat astăzi 10.11.2020, ora 12,00 la sediul Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
REZULTATE FINALE obținute de candidații înscriși la CONCURSUL pentru ocuparea postului de PAZNIC I – personal nedidactic

rezultate aici

Afișat astăzi, 04.11.2020, ora 12,00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

REZULTATE obținute la interviu de candidații înscriși la CONCURSUL pentru ocuparea postului de PAZNIC I – personal nedidactic


rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 03.11.2020 în intervalul orar 13,00-15,00.

Afișat astăzi, 03.11.2020, ora 12,00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

 
REZULTATE obţinute la proba scrisă de candidații înscriși la CONCURSUL pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE  I – personal nedidactic

rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 03.11.2020 în intervalul orar 9,00-12,00.

Afișat astăzi 02.11.2020, ora 16,00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
REZULTATE obţinute la proba scrisă de candidații înscriși la CONCURSUL pentru ocuparea postului de PAZNIC I – personal nedidactic


rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 02.11.2020 în intervalul orar 13,00-15,00.

Afișat astăzi 02.11.2020, ora 13,00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
REZULTATE SELECȚIE DOSARE pentru CONCURSUL de ocupare a POSTULUI PAZNIC - PERSONAL NEDIDACTIC


rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 23.10.2020, în intervalul orar 13,00-15,00.


Afişat azi, 23.10.2020, ora 13.00


REZULTATE SELECȚIE DOSARE pentru CONCURSUL de ocupare a POSTULUI ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE I - PERSONAL NEDIDACTIC


rezultate aici

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 23.10.2020, în intervalul orar 13,00-15,00.

Afişat azi, 23.10.2020, ora 13.00
A N U N Ţ

Data publicării: Vineri, 09 octombrie 2020

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău organizează în perioada 30 octombrie – 05 noiembrie 2020 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de paznic.                       
                                      mai multe detalii aici
 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău organizează în perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2020 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor curățenie I.

                                    mai multe detalii aici
 
 

Director,
prof. Marius-Mirel MATYASA N U N Ţ


Data publicării: Joi, 20 august 2020
 

În atenţia candidaţilor la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020

Probele de examen se vor susţine la centrul de examen
LICEUL TEHNOLOGIC ”VOIEVODUL GELU” ZALĂUCalendar Bacalaureat 2020 (a doua sesiune) - aprobat prin ordinul nr. 4.680/08.07.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020, conform anexei


Detalii aici

REZULTATELE ELEVILOR la examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului liceal NIVEL 4, sesiunea MAI-IUNIE 2020


Data publicării: Joi, 11 iunie 2020

Detalii aici
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 8 pentru elevii care vor susţine examenele naţionale

Data publicării: Marți, 2 iunie 2020


Setul 8 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 5 iunie 2020).

ORDIN nr. 4.421 din 29 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, în anul şcolar 2019-2020


EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020


Data publicării: Luni, 1 iunie 2020
 

Detalii aici


METODOLOGIE din 27.05.2020 pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020

Data publicării: Vineri, 29 mai 2020

Detalii aici

ORDIN nr.4341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea / recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020

Data publicării: Vineri, 29 mai 2020

Detalii aiciANEXE din 21 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

Data publicării: Vineri, 29 mai 2020

Detalii aiciGhidul candidatului la admiterea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual - 2020-2021

Data publicării: Joi, 28 mai 2020

Detalii aiciExtras din Procedura Operaţională - PO-SECR-07 din data de 22.05.2020  DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE A EXAMENELOR 2020”

Data publicării: Miercuri, 27 mai 2020

Detalii aici


ORDIN nr. 4.322 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea privind Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 aprobarea de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor Metodologiei învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 25 mai 2020

Data publicării: Marți, 26 mai 2020

ORDIN nr. 4.909 din 23 august 2019 privind aprobarea Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, va fi publicat în Monitorul Oficial.
Data publicării: Luni, 25 mai 2020

Noul CALENDAR privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 7 pentru elevii care vor susţine examenele naţionale

Data publicării: Luni, 25 mai 2020


Setul 7 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 29 mai 2020).Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 6 pentru elevii care vor susţine examenele naţionale

Data publicării: Luni, 18 mai 2020


Setul 6 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 22 mai 2020).


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 5 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 11 mai 2020


Setul 5 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 15 mai 2020).


Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 4 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 4 mai 2020


Setul 4 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 8 mai 2020).


Ministerul Educaţiei şi Cercetării măsurile luate în sistemul românesc de învăţământ, în contextul pandemiei Covid-19

Data publicării, Luni, 27 aprilie 2020

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit împreună cu specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi în conformitate cu recomandările Comitetului Naţional pentru Situaţii de Speciale de Urgenţă măsurile pentru reluarea activităţii în unităţile de învăţământ, în condiţii de siguranţă pentru elevi, cadre didactice, personalul din şcoli și părinţi.

Detalii aici.
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 3 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Luni, 27 aprilie 2020


Setul 3 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 1 mai 2020).Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a publicat Teste de antrenament - setul 2 pentru elevii care vor susține examenele naţionale

Data publicării: Miercuri, 22 aprilie 2020


Setul 2 de teste de antrenament se găseşte aici.


Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 24 aprilie 2020).


Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 - aprobare programe scolare examene

Data publicării: Vineri, 17 aprilie 2020


Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 - aprobare programe scolare examene


Anexa 1 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 (Evaluarea Naţională 2020)

Anexa 2 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020 (Examenul de Bacalaureat Naţional 2020)
Au fost aprobate noile programe pentru examenele naţionale (Evaluare Naţională şi Bacalaureat)

Data publicării: Marţi, 14 aprilie 2020
Măsurile stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la reluarea cursurilor

Comunicat de presă, Marţi, 7 aprilie 2020

https://www.edu.ro/m%C4%83surile-stabilite-de-ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-cu-privire-la-reluarea-cursurilor?fbclid=IwAR0mFsi07ATIDUppXLAm4WBSuM1plWv6XNJ_YiIBHalNp0c_q1B9nI9l2ug
Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale

Data publicării: Luni, 30 martie 2020


Setul de teste de antrenament se găseşte aici.

Baremele testelor se găsesc aici (data publicării, 3 aprilie 2020).
REZULTATE FINALE pentru EXAMENUL DE OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S (CONTABIL ŞEF) din 03.04.2020  

rezultate aici

Afişat azi, 03.04.2020 ora 10.00REZULTATE INTERVIU pentru EXAMENUL DE OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S (CONTABIL ŞEF) din 31.03.2020  

rezultate aici

Afişat azi, 31.03.2020 ora 13.00

Termen de depunere a contestaţiei la interviu: pe adresa de e-mail a şcolii ct_apizal@yahoo.com în data de 01.04.2020 între orele 08,00-11,00 .REZULTATE PROBA SCRISĂ pentru EXAMENUL DE OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S (CONTABIL ŞEF) din 26.03.2020     

rezultate aici

Afişat azi, 26.03.2020 ora 16,20

În urma rezultatelor obţinute la proba scrisă la examenul de ocupare a postului  de ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S - CONTABIL ŞEF din data de 26.03.2020, candidaţii pot depune eventuale contestaţii în data de 27.03.2020 între orele 11,00-15,00, pe adresa de e-mail a şcolii ct_apizal@yahoo.com.


REZULTATE SELECŢIE DOSARE pentru CONCURSUL de ocupare a POSTULUI ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S (CONTABIL ŞEF) din 26.03.2020

rezultate aici

Afișat azi, 19.03.2020, ora 12


A N U N Ţ 
 
În scopul prevenirii răspândirii virusului COVID 19, vă comunicăm următoarele:

    - Începând cu data de 16.03.2020 depunerea dosarelor pentru concursul de ocupare a postului vacant de administrator financiar (contabil șef) din data de 26 martie 2020 se va desfășura conform programării la nr. de telefon (secretariat – Dîrjan Adriana 0727879863).


Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual: ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S – CONTABIL ȘEF, pe perioadă nedeterminată.

                                mai multe detalii aici

Afișat azi, 4.03.2020, ora 10
ORDIN nr. 4.909 din 23 august 2019 privind aprobarea Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020