»
Examene/Concursuri

Examene/Concursuri


Anexa la OMEN nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2018CALENDARUL  examenului de bacalaureat național – 2018                    

Sesiunea iunie-iulie 2018                                                           DESCARCĂ CALENDAR 

29 ianuarie - 02 februarie 2018 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
25 mai 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
12 - 13 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
14 - 15 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
16, 19 - 20 februarie 2018 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
21 - 22 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
25 iunie 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
26 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 4 iulie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
5 - 8 iulie 2018 Rezolvarea contestaţiilor
9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2018

10 - 13 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
20 august 2018 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
21 august 2018 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
23 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
24, 27 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29 - 30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30 - 31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
2 - 5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale


Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.
CALENDARUL  SIMULĂRII probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017 – 2018

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simulării probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018

Comunicat de presă; data publicării 1.02.2018


 

ORDIN nr. 4796 din 31 august 2017 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

                                                                                                                           DESCARCĂ GRAFIC DE DESFĂȘURARE
 


OMEN nr. 4434 din 29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

Metodologia de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

                                                                                                                          DESCARCĂ METODOLOGIE