»
Examene/Concursuri

Examene/Concursuri


CALENDARUL  simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019– 2020   

Anexa nr. 1 la Ordinul MEC Nr. 3066/20.01.2020 privind organizarea  simulării Evaluării Naționale, pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul școlar 2019 - 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora

CALENDAR simulare BAC 2020
ORDIN nr. 4.909 din 23 august 2019 privind aprobarea Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020ORDIN nr. 5.532 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
ORDIN Nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020
 
CALENDARUL  examenului de bacalaureat național – 2020                    

Anexa la OMEN Nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 6 septembrie 2019


Sesiunea iunie-iulie 2020                                                      

 25 - 29 mai 2020 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
 9 - 10 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 11 - 12 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 15 - 17 iunie 2020 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 18 - 19 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 22 iunie 2020 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 23 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 30 iunie 2020 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 1 - 6 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor
 7 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2020

 13 - 17 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigență
 18 august 2020 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
 19 august 2020 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 20 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 21 august 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 24 - 25 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 25 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 26 - 27 august 2020 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 27 - 28 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 28 august 2020 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 29 august - 2 septembrie 2020 Rezolvarea contestaţiilor
 3 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor finale


Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.