»
Examene/Concursuri

Examene/Concursuri

REZULTATE PROBA SCRISĂ pentru EXAMENUL DE OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S (CONTABIL ŞEF) din 26.03.2020     

rezultate aici

Afişat azi, 26.03.2020 ora 16,20

În urma rezultatelor obţinute la proba scrisă la examenul de ocupare a postului  de ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S - CONTABIL ŞEF din data de 26.03.2020, candidaţii pot depune eventuale contestaţii în data de 27.03.2020 între orele 11,00-15,00, pe adresa de e-mail a şcolii ct_apizal@yahoo.com.


REZULTATE SELECŢIE DOSARE pentru CONCURSUL de ocupare a POSTULUI ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S (CONTABIL ŞEF) din 26.03.2020

rezultate aici

Afișat azi, 19.03.2020, ora 12


A N U N Ţ 
 
În scopul prevenirii răspândirii virusului COVID 19, vă comunicăm următoarele:

    - Începând cu data de 16.03.2020 depunerea dosarelor pentru concursul de ocupare a postului vacant de administrator financiar (contabil șef) din data de 26 martie 2020 se va desfășura conform programării la nr. de telefon (secretariat – Dîrjan Adriana 0727879863).


Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual: ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S – CONTABIL ȘEF, pe perioadă nedeterminată.

                                mai multe detalii aici

Afișat azi, 4.03.2020, ora 10

Director,
prof. Ioan LUNGCALENDARUL  simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019– 2020   

Anexa nr. 1 la Ordinul MEC Nr. 3066/20.01.2020 privind organizarea  simulării Evaluării Naționale, pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul școlar 2019 - 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora

CALENDAR simulare BAC 2020
ORDIN nr. 4.909 din 23 august 2019 privind aprobarea Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020ORDIN nr. 5.532 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
ORDIN Nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020
 
CALENDARUL  examenului de bacalaureat național – 2020                    

Anexa la OMEN Nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 6 septembrie 2019


Sesiunea iunie-iulie 2020                                                      

 25 - 29 mai 2020 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
 9 - 10 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 11 - 12 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 15 - 17 iunie 2020 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 18 - 19 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 22 iunie 2020 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 23 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 30 iunie 2020 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 1 - 6 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor
 7 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2020

 13 - 17 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigență
 18 august 2020 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
 19 august 2020 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 20 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 21 august 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 24 - 25 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 25 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 26 - 27 august 2020 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 27 - 28 august 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 28 august 2020 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 29 august - 2 septembrie 2020 Rezolvarea contestaţiilor
 3 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor finale


Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.