»
Examene/Concursuri

Examene/Concursuri


ORDIN nr. 5.078 din 31 august 2016 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

                                                                                                                           DESCARCĂ GRAFIC DE DESFĂȘURARE
 


OMEN nr. 4434 din 29.082014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

Metodologia de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

                                                                                                                          DESCARCĂ METODOLOGIE

Anexa nr. 1 la OMENCS nr.5070/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2017 CALENDARUL  examenului de bacalaureat național – 2017                     

Sesiunea iunie-iulie 2017                                                           DESCARCĂ CALENDAR 

22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
9, 12 - 13 iunie 2017  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
26 iunie 2017  Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
27 iunie 2017  Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
28 iunie 2017  Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
30 iunie 2017  Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2017

11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
24 august 2017  Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
25, 28 august 2017  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2017  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29 - 30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30 - 31 august 2017  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
2 - 5 septembrie 2017  Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale


Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.