»
Examene/Concursuri

Examene/Concursuri


ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019
 
CALENDARUL  examenului de bacalaureat național – 2019                    

Anexa la OMEN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13 septembrie 2018


Sesiunea iunie-iulie 2019                                                       

 27 - 31 mai 2019 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 31 mai 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
 3 - 4 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 5 - 6 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 7, 10* - 11 iunie 2019 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 12 - 13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 1 iulie 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 8 iulie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 9 - 12 iulie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
 13 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2019

 15 - 19 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 26 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 21 august 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
 22 august 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 23 august 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 26 august 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 27, 28 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 29 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 2 - 3 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 3 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 3 - 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
 7 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor finale

* Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programați pentru susținerea probei D în datele de 7 și 11 iunie 2019.

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

  

ORDIN nr. 4824 din 30 august 2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019