»
Comunitatea API » Arii curriculare

Arii Curriculare - API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău

ANGAJAȚII UNITĂȚII  -  1 septembrie 2017
Nr. crt. Numele și prenumele cadrului didactic Statutul cadrului didactic Specialitatea predată
Limbă și comunicare
1 Mureșan Ana-Maria titular Limba și literatura română
2 Făgărași Anca titular Limba și literatura română
3 Horvat Nadia titular Limba și literatura română
4 Rusan Monica titular Limba și literatura română
5 Sălăjan Mihaela titular Limba și literatura română
6 Duma Sanda titular Limba și literatura română
7 Man Cristian titular Limba engleză
8 Bălănean Tatiana titular Limba engleză
9 Cotoi Alina titular Limba engleză
10 Hossu Cristina titular Limba engleză
11 Solidum Reka completare normă didactică Limba engleză
12 Ana Daciana titular Limba franceză
13 Ardelean Daniela titular Limba franceză
14 Matei Cristina titular Limba franceză
15 Deak Elisabeta suplinitor calificat Limba germană
16 Meszaros Monika suplinitor Limba germană
Matematică și științe
1 Lung Ioan titular Matematică
2 Opriş Adonia titular Matematică 
3 Sabou Manuela titular Matematică
4 Alexuțan Klára titular Matematică
5 Matyas Mirel titular Matematică
6 Sîrb Vasile titular Matematică
7 Asztalos Lia detaşat Matematică + TIC
8 Crişan Simona titular Informatică
9 Deac Paula titular Informatică
10 Ionescu Ioana titular Informatică
11 Gavriș Loredana detașat Informatică
12 Mureşan Alexandru  titular TIC
13 Pop Maria titular Fizică
14 Dumitraș Ramona titular Fizică 
15 Banto Mariana titular Fizică 
16 Cozma Dorel Iustin titular Fizică 
17 Popa Doina titular Chimie
18 Chende Ana-Maria titular Chimie
19 Chiş Lucia titular Biologie
20 Petruș Gabriela titular Biologie
Om și societate
1 Bancea Gheorghe titular Istorie - Științe sociale
2 Iuga Mariana titular Istorie
3 Brândușan Rodica detașat Istorie
4 Slevaș Bianca titular Geografie
5 Ardelean Daniel titular Geografie
6 Mureșan Jean completare normă didactică Geografie
7 Radu Mircea titular Discipline socio-umane
8 Alexuțan Cristian titular Discipline socio-umane
9 Berbecar-Chiș Lia completare normă didactică Discipline socio-umane
10 Lung Aniela detașat Psihologie
11 Avram Dan titular Religie ortodoxă
12 Bulgărean Lucia titular Religie ortodoxă
13 Joldoş Emanuel plata cu ora Religie baptistă
14 Măcelar Liviu completare normă didactică Religie penticostală
Arte
1     Educaţie vizuală
2 Nemeş Florin plata cu ora Educaţie muzicală
Educație fizică și sport
1 Cozac Alina titular Educație fizică și sport
2 Crișan Claudiu titular Educație fizică și sport
3 Giurgiu Horea suplinitor calificat Educație fizică și sport
Tehnologii
1 Barbur Adela titular Discipline economice
2 Balazs Adina titular Discipline economice
3 Magyar Cornel asociat Discipline economice
4 Gozman Daniela titular Discipline economice
5 Dehelean Crina titular Discipline economice
6 Costea Lucia titular Discipline economice
7 Teglaş Savina titular Discipline economice
8 Pîsle Rodica suplinitor calificat Discipline economice
9 Lazăr Stăncuța titular Electronică - Automatizări
10 Dan Maria titular Electromecanică
11 Tudoricescu Radiţa titular Electrotehnică
12 Negrea Flavia titular Tehnologia construcțiilor de mașini +TIC
13 Puscaș Florica titular Metalurgie-Turnătorie +TIC
14 Decanovici Maria titular Mașini-unelte
15 Rus Ana Maria titular Tehnologia construcțiilor de mașini
16 Druță Petru titular Mașini-unelte
17 Jurj Ioan titular Electronică
18 Gordan Ioan titular Utilaj tehnologic
19 Jako Ludovic titular Utilaj tehnologic