»
Comunitatea API » Arii curriculare

Arii Curriculare - API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău

ANGAJAȚII UNITĂȚII  -  1 septembrie 2021
Nr. crt. Numele și prenumele cadrului didactic Statutul cadrului didactic Specialitatea predată
Limbă și comunicare
1 Făgărași Anca titular Limba și literatura română
2 Horvat Nadia titular Limba și literatura română
3 Mureşan Ana-Maria titular Limba și literatura română
4 Rusan Monica titular Limba și literatura română
5 Sălăjan Mihaela titular Limba și literatura română
6 Duma Sanda titular Limba și literatura română
7 Bălănean Tatiana titular Limba engleză
8 Cotoi Alina titular Limba engleză
9 Hossu Cristina titular Limba engleză
10 Man Cristian titular Limba engleză
11 Ana Daciana titular Limba franceză
12 Ardelean Daniela titular Limba franceză
13 Paina Cristina titular Limba franceză
14 Ozsváth Enikő titular Limba germană
Matematică şi ştiințe
1 Alexuţan Klára titular Matematică
2 Matyas Mirel titular Matematică
3 Opriş Adonia titular Matematică
4 Sabou Manuela titular Matematică
5 Sîrb Vasile titular Matematică
6 Asztalos Lia plata cu ora Matematică
7 Crişan Simona titular Informatică
8 Ionescu Ioana titular Informatică
9 Mureşan Alexandru titular TIC
10 Gavriş Loredana titular Informatică
11 Banto Mariana titular Fizică
12 Dumitraş Ramona titular Fizică 
13 Pop Maria titular Fizică 
14 Chende Ana-Maria titular Chimie
15 Cozma Luminița completare normă Chimie
16 Matyas Zinia cadru didactic asociat Chimie
17 Petruş Gabriela titular Biologie
Om și societate
1 Bancea Gheorghe titular Istorie
2 Iuga Mariana titular Istorie
3 Brânduşan Rodica detașat Istorie
4 Ardelean Daniel titular Geografie
5 Slevaş Bianca titular Geografie
6 Burducea Veronica plata cu ora Geografie
7 Alexuţan Cristian titular Discipline socio-umane
8 Berbecar-Chiș Lia suplinitor calificat Discipline socio-umane
9 Lung Aniela detașat Psihologie
10 Avram Dan titular Religie ortodoxă
11 Bulgărean Lucia titular Religie ortodoxă
12 Măcelar Mutu Liviu titular Religie penticostală
13 Stroia Marius plata cu ora Religie baptistă
14 Matei Marius plata cu ora Religie greco-catolică
15 Tobiás István Tamás plata cu ora Religie reformată
Arte
1 Pop Loredana plata cu ora Educaţie vizuală
2 Oegar Ștefania plata cu ora Educaţie muzicală
Educație fizică și sport
1 Cozac Alina titular Educație fizică și sport
2 Crişan Claudiu titular Educație fizică și sport
3 Giurgiu Horea plata cu ora Educație fizică și sport
Tehnologii
1 Balazs Adina titular Discipline economice
2 Costea Lucia titular Discipline economice
3 Dehelean Crina titular Discipline economice
4 Gozman Daniela titular Discipline economice
5 Magyar Cornel titular Discipline economice
6 Teglaş Savina titular Discipline economice
7 Pisle Rodica cadru didactic asociat Discipline economice
8 Jula Claudia suplinitor calificat Discipline economice
9 Lazăr Stăncuța titular Electronică - Automatizări
10 Dan Maria titular Electromecanică
11 Tudoricescu Radiţa plata cu ora Electrotehnică
12 Negrea Flavia titular Tehnologia construcțiilor de mașini
13 Puscaș Florica titular Metalurgie-Turnătorie +TIC
14 Decanovici Maria titular Mașini-unelte
15 Ivan Sergiu suplinitor calificat Tehnologia construcțiilor de mașini
16 Druță Petru plata cu ora Mașini-unelte
17 Jurj Ioan titular Electronică
18 Gordan Ioan titular Utilaj tehnologic
19 Jako Ludovic titular Utilaj tehnologic
20 Har Mihaela detașat Tehnologia construcțiilor de mașini
21 Mada Maria plata cu ora