»
Despre noi » Istoricul şcolii

Istoricul Școlii - Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalau

img

COLEGIUL TEHNIC ,,ALESANDRU PAPIU ILARIAN

Momente importante din  istoria şcolii:
 
 • 1946 - a fost înfiinţată „Şcoala de arte şi meserii” din Zalău, care pregătea tineri pentru croitorie, menaj, prelucrări mecanice, zidărie, tâmplărie, iar mai târziu apar primele meserii în domeniul agricol;
 • 1966 - devine „Şcoala profesională” şi începe şcolarizarea în meserii  specifice industriei constructoare de maşini;
 • 1973 - instituția primeşte denumirea de „Grup Şcolar” de pe lângă I.A.I.F.O. Zalău, începând şcolarizarea primelor clase de liceu;
 • 1976 - îşi schimbă denumirea în „Liceul industrial nr. 1”, dar se menţine structura şcolii (liceu, şcoală profesională, şcoală postliceală şi de maiştri).
 • 1978 - este anul primei promoţii de absolvenţi de liceu (2 clase cu 5 ani şi 5 clase cu 4 ani) fiind date în folosinţă două clădiri noi şi o sală de sport. Școala primeşte, prin fuzionare, Liceul industrial nr. 2 Zalău, devenind cea mai mare unitate şcolară din județ;
 • 1991 - primeşte denumirea de „Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini” și începe şcolarizarea primelor clase în domeniul economic (la liceu) şi transporturi (la școala profesională);
 • 1993 - unitatea de învățământ devine „Grupul Şcolar Alesandru Papiu-Ilarian”, se stabilizează planurile de şcolarizare la liceu şi școală profesională;
 • 1996 - aniversează 50 de ani de la înfiinţare; şcoala începe să crească mult în valoare prin calitatea activității elevilor, a cadrelor didactice şi prin rezultatele obținute;
 • 2004 - instituția devine „Colegiul Tehnic Alesandru Papiu-Ilarian”; 
 • 2006 - școala aniversează 60 de ani de la înfiinţare;
 • 2011 - colegiul aniversează 65 de ani de la înfiinţare;
 • 2016 - colegiul aniversează 70 de ani de la înființare;
 • 2021 - colegiul aniversează 75 de ani de la înființare.
 
     Activitatea educaţională desfăşurată în unitate se caracterizează prin diversitate, receptivitate la nou şi dinamism. Oamenii școlii manifestă interes pentru promovarea unor programe de calitate, pentru utilizarea unor strategii de centrare a demersului didactic pe elev şi pe nevoile acestuia, fapt evidenţiat de preocuparea pentru propria formare şi dezvoltare profesională.