»
Oferta educațională

Oferta Educaţională 2019 - API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău

I. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău este considerat o școală de renume în cadrul învățământului sălăjean, posibile răspunsuri găsiți mai jos.

 • datorită activității educative, pedagogice și științifice desfășurate și a performanțelor școlare reflectate în rezultatele obținute, a contribuției deosebite la dezvoltarea învățământului,  la 1 septembrie 2004, a primit titulatura de Colegiu Tehnic;
 • 2012 a fost anul în care colegiul nostru s-a clasat pe locul 2 la nivel național în evaluarea ARACIP, care a verificat standardele de acreditare și de funcționare a unităților de învățământ din toate zonele țării;
 • este cel mai căutat liceu cu profil tehnic din județ, fapt dovedit de realizarea în întregime a planului de școlarizare, din prima sesiune, în fiecare an;
 • prestanța și calificarea corpului profesoral reflectată în rezultatele deosebite ale elevilor la examene și la concursuri școlare/extrașcolare, în premii și mențiuni la concursurile de matematică, la olimpiadele pe meserii etc.;
 • inițierea și participarea la numeroase proiecte: „Drumul spre succes” (european), „Festivalul Național al Științei” (inclus în CAEN al MECŞ), „Descoperim Sălajul și Patrimoniul Mondial Unesco”, Firma de exercițiu, o rampă de lansare în carieră ( inclus în CAERI), Viața are prioritate (inclus în CAERI) etc;
 • „O școală pentru viitorul tău!” demonstrează implicarea profesorilor și a elevilor în derularea unor parteneriate cu agenți economici locali în scopul promovării imaginii instituției;
 • în ultimul deceniu, școala noastră a beneficiat de  Programul Phare TVET 2004-2006, de Programul Operational Regional pentru Transilvania de Nord  și de Programul STEP al firmei TenarisSilcotub, care ne-a dotat cu un laborator ultramodern de electronică și automatizări, în valoare de 250.000 de dolari.Toate acestea oferă condiții foarte bune de pregătire la nivelul cerințelor naționale și europene.
 

II. De ce i-ați sfătui pe elevii/copiii Dvs. să aleagă API ?

 • standardele educaționale ridicate și prestanța cadrelor didactice valorifică înclinațiile elevilor;
 • varietatea ofertei educaționale susține calificarea în diferite profiluri: real (specializarea matematică-informatică); servicii (tehnician în activități economice); tehnic (tehnician în automatizări, tehnician electromecanic, tehnician mecatronist, tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, tehnician în instalaţii electrice);
 • promovarea  la examenele naționale  depășește media națională și cea județeană;
 • desfășurarea unor programe interesante de orientare și consiliere în carieră;
 • promovarea unei strânse relații școală-familie;
 • numeroase și diverse activități extrașcolare, care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor;
 • colaborarea eficientă cu diferiți agenți economici în vederea desfășurării activităților de practică;
 • spații școlare și dotări la standardele unei societăți moderne;
 • program de internat;
 • cantină în incinta școlii;
 • bază sportivă (sală de sport, vestiare, dușuri).
 

III. Oportunități în carieră

 • construirea unui traseu educațional și profesional adaptat la interesele și aptitudinile elevilor;
 • obținerea unui atestat profesional  în funcție de profil și posibilitatea angajării după absolvire;
 • performanțele școlare și rezultatele obținute  oferă șansa înscrierii la instituții de învățământ superior de prestigiu.
 

IV. Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 – 2020

Filiera Profilul Specializarea Numărul de locuri
Teoretică Real Matematică - Informatică 56 locuri / 2 clase


Filiera Profilul / Specializarea / Domeniul Calificarea profesională Numărul de locuri
Tehnologică Economic

Electronică şi automatizări

Electric

Electromecanică

Mecanică
 
Tehnician în activități economice

Tehnician în automatizări

Tehnician în instalaţii electrice

Tehnician electromecanic

Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
 
84 locuri / 3 clase

28 locuri / 1 clasă

28 locuri / 1 clasă

28 locuri / 1 clasă

28 locuri / 1 clasă