»
Oferta educațională

Oferta Educaţională - API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău


O şcoală pentru viitorul tău!

Alege A(mbiţie)P(erseverenţă)I(novaţie)!

Crede în alegerea ta! Vino la API!

Vizionează filmul de prezentare aici

I. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2024 – 2025
 
Data publicării: Luni, 20 mai 2024

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL - AN ȘCOLAR 2024-2025 - cls. a IX-a


               detalii aici


PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT - AN ȘCOLAR 2024-2025 - clasa a IX-a

               detalii aici

 

Filiera Profilul Specializarea Numărul de locuri
Teoretică Real Matematică - Informatică 52 locuri / 2 clase


Filiera Profilul / Specializarea / Domeniul Calificarea profesională Numărul de locuri
Tehnologică
Economic

ComerțElectronic - automatizări

Electric

Electromecanică

Mecanică
 
Tehnician în activități economice

Tehncian în achiziții și contractăriTehnician operator roboți industriali

Tehnician în instalaţii electrice

Tehnician electromecanic

Tehnician mecanic pe mașini cu comandă numerică
24 locuri / 1 clasă

24 locuri / 1 clasă24 locuri / 1 clasă

24 locuri / 1 clasă

24 locuri / 1 clasă

24 locuri / 1 clasă
Învățământ profesional dual Mecanică/Operator la mașini cu comandă numerică

Electric/Electrician exploatare joasă tensiune
10 locuri / 0,5 clasă

10 locuri / 0,5 clasă

II. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău este considerat o şcoală de renume în cadrul învățământului sălăjean, posibile răspunsuri găsiți mai jos.

 • datorită activităţii educative, pedagogice şi ştiinţifice desfăşurate şi a performanţelor şcolare reflectate în rezultatele obţinute, a contribuţiei deosebite la dezvoltarea învăţământului,  la 1 septembrie 2004, a primit titulatura de Colegiu Tehnic;
 • 2012 a fost anul în care colegiul nostru s-a clasat pe locul 2 la nivel naţional în evaluarea ARACIP, care a verificat standardele de acreditare şi de funcţionare a unităţilor de învăţământ din toate zonele ţării;
 • este cel mai căutat liceu cu profil tehnic din judeţ, fapt dovedit de realizarea în întregime a planului de şcolarizare, din prima sesiune, în fiecare an;
 • prestanţa şi calificarea corpului profesoral reflectată în rezultatele deosebite ale elevilor la examene şi la concursuri şcolare/extraşcolare, în premii şi menţiuni la concursurile de matematică, la olimpiadele pe meserii etc.;
 • iniţierea şi participarea la numeroase proiecte: „Drumul spre succes” (european), „Festivalul Naţional al Știinţei” (inclus în CAEN al MECŞ), „Descoperim Sălajul și Patrimoniul Mondial Unesco”, Firma de exercițiu, o rampă de lansare în carieră (inclus în CAERI), Viaţa are prioritate (inclus în CAERI) etc;
 • „O şcoală pentru viitorul tău!” demonstrează implicarea profesorilor şi a elevilor în derularea unor parteneriate cu agenţi economici locali în scopul promovării imaginii instituţiei;
 • în ultimul deceniu, şcoala noastră a beneficiat de  Programul Phare TVET 2004-2006, de Programul Operaţional Regional pentru Transilvania de Nord  şi de Programul STEP al firmei TenarisSilcotub, care ne-a dotat cu un laborator ultramodern de electronică şi automatizări, în valoare de 250.000 de dolari.Toate acestea oferă condiţii foarte bune de pregătire la nivelul cerinţelor naţionale şi europene.
 

III. De ce i-aţi sfătui pe elevii/copiii Dvs. să aleagă API ?

 • standardele educaţionale ridicate şi prestanța cadrelor didactice valorifică înclinaţiile elevilor;
 • varietatea ofertei educaţionale susţine calificarea în diferite profiluri: real (specializarea matematică-informatică); servicii (tehnician în activităţi economice); tehnic (tehnician în automatizări, tehnician electromecanic, tehnician mecatronist, tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, tehnician în instalaţii electrice);
 • promovarea  la examenele naţionale  depăşeşte media naţională şi cea judeţeană;
 • desfăşurarea unor programe interesante de orientare şi consiliere în carieră;
 • promovarea unei strânse relaţii şcoală-familie;
 • numeroase şi diverse activităţi extraşcolare, care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor;
 • colaborarea eficientă cu diferiţi agenţi economici în vederea desfăşurării activităţilor de practică;
 • spații școlare și dotări la standardele unei societăți moderne;
 • program de internat;
 • cantină în incinta școlii;
 • bază sportivă (sală de sport, vestiare, dușuri).
 

IV. Oportunități în carieră

 • construirea unui traseu educațional și profesional adaptat la interesele și aptitudinile elevilor;
 • obținerea unui atestat profesional  în funcție de profil și posibilitatea angajării după absolvire;
 • performanțele școlare și rezultatele obținute  oferă șansa înscrierii la instituții de învățământ superior de prestigiu.