»
Viața școlii » Proiecte şi parteneriate

Proiecte API Zalău - Parteneriate - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău

Târgul firmelor de exercițiu


 
     Scopul proiectului: 
Dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 
    

     Obiectivele specifice ale proiectului:
· Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale;
· Simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
· Motivarea pentru rezultate.   
 
 
            COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” Zalău organizează, în perioada 31 martie – 01 aprilie 2023, Concursul Regional Tehnic „FIRMA DE EXERCIŢIU, O RAMPĂ DE LANSARE ÎN CARIERĂ”, ediţia a IX-a.
În cadrul concursului va avea loc târgul regional al firmelor de exerciţiu.
Pot participa la târgul regional doar firmele de exerciţiu (primele 35 de firme înscrise) care sunt înregistrate la ROCT în anul şcolar 2022 - 2023.
 
     Înregistrarea participării la târg se face în perioada 01 – 28 februarie 2023 prin e-mail la adresa targFE.API@gmail.com, fax (0260 – 616 001) sau poştă pe baza formularelor de înregistrare pentru târg (Anexa nr. 1). Termenul limită de trimitere a formularului de înregistrare semnat, ştampilat şi scanat este dată de 28 februarie 2023.
 

     Secţiunile de concurs sunt:

 • Secţiunea A ,,Cel mai bun stand expoziţional”
 • Secţiunea  B ,,Cel mai bun catalog”
 • Secţiunea C ,,Cel mai bune materiale promoţionale”
 • Secţiunea  D ,,Cel mai bun site WEB”
 • Secţiunea E  ,,Cel mai bun spot publicitar”
 • Secţiunea F ,,Cel mai bun manager’’
      Premiul special al juriului ,,Excelenţa în afaceri” va fi  acordat  firmei de exerciţiu care va impresiona prin  abilităţi  antreprenoriale deosebite.

 
     Toate activităţile se desfăşoară în incinta Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din localitatea Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 59, cod poştal 450090, judeţul Sălaj.

 
Am fi bucuroşi să ne onoraţi cu prezenţa!
 

Echipa de proiect

 
Persoana de contact, prof. Costea Lucia, lucia_costea_st@yahoo.com


Regulament:  aici

Formularul de înregistrare pentru târg: aici

Formular înregistrare cazare: aici


Site-ul şcolii: www.apizal.ro

Pentru informații despre târgul online al firmelor de exercițiu accesați link-ul:

http://www.apizal.ro/viata-scolii/noutati/api-tfe-2023


Lista premianților poate fi consultată aici
Totul despre bani, viață și succes - Educație financiară pentru tineri

Scopul proiectului: Creșterea gradului de educație financiară a tinerilor implicați în proiect.
 
Obiectivele proiectului:

 • conceperea și emiterea unei bancnote virtuale, fără valoare comercială, rezervată strict activităților din cadrul proiectului
 • realizarea a 5 ateliere de lucru cu tinerii din grupul țintă în domeniul educației financiare
 • organizarea Târgului Firmelor de Exercițiu pentru a facilita realizarea de tranzacții cu moneda virtuală
 • realizarea unei campanii de informare a 900 de tineri din județul Sălaj
 • organizarea a două activități remediale adresate tinerilor din grupul țintă, în vederea identificării abilităților personale ce le-ar putea crește veniturile și luării unor decizii responsabile privind evoluția lor profesională și personală

Perioada de desfăşurare: 2 septembrie - 26 noiembrie 2021 
 
Parteneri:
           - Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei  
           - Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou
           - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj
           - Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj
           - Cluster Mobilier Transilvan
 
Echipa proiect: profesor consilier școlar Aniela LUNG, prof. Vasile SÎRB, prof. Savina TEGLAȘ, 
prof. Marius-Mirel MATYAS, prof. Flavia Negrea, prof. Gabriela PETRUȘ, prof. Zinia MATYAS,
prof. Cristian MAN

Grupul ţintă, beneficiari:

     Grupul țintă cuprinde tineri din comunitatea noastră, dar și tineri din cadrul Colegiului Național  „ Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei și Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, selectați  dupa principiul egalității de șanse: tineri din mediul rural, din grupuri minoritare, din medii defavorizate, tineri cu nevoi speciale, tineri instituționalizați, tineri proveniți din familii sărace sau familii monoparentale.
     Proiectul își propune promovarea solidarității si voluntariatului astfel încât fiecare tânăr poate să-și dezvolte solidaritatea, toleranța si să o manifeste în contexte inedite.
     De aceea este relevant ca fiecare grup vulnerabil să-și regăseasca locul în grupul țintă.
    Tinerii din grupurile vulnerabile resimt un stigmat în a se manifesta, astfel ne propunem să îi mobilizăm să devină activi, implicați în viața comunității, să devină mai încrezătoare în forțele proprii și mai ales informați în domeniul educației financiare. 
     Țintim să mobilizăm 50 de tineri din comunitatea noastră care să beneficieze de pe urma proiectului prin diferite forme: informarea lor cu privire la principalele aspecte specifice educației finaciare, dar și abilitarea lor pentru a opera concret, în practică, cu informațiile dobândite și implicarea lor în realizarea de tranzacții prin Firmele de exercițiu, inclusiv în derularea unor proiecte în clasă/ școală/comunitate.
     Fiecare tânăr va avea șansa să devină implicat în activități în care se regăsește și se simte stimulat. Pentru tinerii din comunitate este important să existe activități care să îi vizeze și în care simt că sunt pionul principal.
     Promovarea va sublinia mereu principiul egalității de șanse și principiul implicării active a tinerilor.
     Modalităţile de selecţionare a tinerilor care vor constitui grupul țintă se va realiza prin: interviu, observaţie, discuții libere.

Proiect de tineret cofinanțat de DJST Sălaj
Împreună să spunem NU bullying-ului


Scopul proiectului: Reducerea victimizării tinerelor ca urmare a oricărei forme de bullying prin facilitarea accesului victimelor/potențialelor victime la serviciile specializate.
 
Obiectivele proiectului:

 • Crearea unei rețele 50 de tinere din școală din clasele IX-XII, în domeniul prevenirii bullying-ul și acordării de sprijin în situații de bullying, care să fie persoane resursă pentru comunitate
 • Realizarea unui spot/film de prevenire a bullying-ului în școală
 • Realizarea unui campanii de informare a 900 de elevi ai școlii cu privire la bullying

 Perioada de desfăşurare: 1-30 noiembrie 2020
 
Parteneri:
           - Asociația VeDem Just-Voci pentru Democrație și Justiție
           - Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj
           - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj
 
Echipa proiect: profesor consilier școlar Aniela LUNG, prof. Vasile SÎRB, prof. Savina TEGLAȘ, prof. Marius-Mirel MATYAS și prof. Gabriela PETRUȘ, prof. Zinia MATYAS, prof. Cristian MAN

Grupul ţintă, beneficiari:
     Grupul țintă cuprinde tinere din comunitatea școlară, selectate dupa principiul egalității de șanse: tinere din mediul rural, din grupuri minoritare, din medii defavorizate, cu nevoi speciale, tinere instituționalizate.
    Proiectul își propune promovarea solidarității şi voluntariatului astfel încât fiecare tânără poate să-și dezvolte solidaritatea, toleranța şi să o manifeste în contexte inedite. Concret, se dorește crearea unei rețele de tinere care vor fi informate privind principalele forme de bullying (fizic, sexual, emoţional, economic, spiritual) şi aspecte ale bullying-ului care intră în sfera infracţiunilor şi a factorilor de risc în producerea acestora.
     Totodată, membrele Rețelei vor fi abilitate să acorde sprijin punctual în situații de bullying și vor fi implicate în activităţi de prevenire a comportamentelor de tip bullying asupra altor tinere, inclusiv în derularea unor proiecte în clasă/ școală/comunitate.
     Se vor încuraja relaţiile intersexe bazate pe egalitate şi principii non-violente, prin metode non-formale de educaţie. Promovarea va sublinia mereu principiul egalității de șanse și principiul implicării active a tinerilor.    
     Modalităţile de selecţionare a tinerelor se va realiza prin: interviu, observaţie, discuții libere.

Proiect de tineret cofinanțat de DJST Sălaj

Sursa foto: https://www.schoolnews.co.nz/2019/07/anti-bullying-create-a-safe-school-environment/
„Să ne cunoaștem mai bine... altfel”

     Activitățile fac parte din cadrul campaniei naționale „Din nou, împreună!” și se desfășoară sub coordonarea consilierului școlar prof. Aniela Lung și a consilierului programe educative prof. Gabriela Petruș

Scopul: Facilitarea acomodării elevilor la specificul noului an școlar impus de contextul pandemic.

Obiective:
- să identifice caracteristici și comportamente ale colegilor care cresc gradul de coeziune al grupului;
- să se familiarizeze cu aspecte care fac parte din specificul liceului;
- să cunoască noile prevederi impuse de contextul pandemic.

Grup țintă: elevii claselor a IX-a din cadrul liceului.activități_8 septembrie

activități_9 septembrie


activități_10 septembrie


„Punți peste generații”

Vă propunem în anul 2020 să (re)aducem în mijlocul nostru pe cei care pot să ne împărtăşească din experienţa lor de viaţă. Proiectul ,,Punţi peste generaţii” își propune, într-un cadru nonformal, întâlniri între foşti şi actuali elevi. Echipa de proiect (prof. coord. Zinia Matyas, prof. Mihaela Sălăjan şi prof. Mariana Banto) mulţumeşte colaboratorilor pentru amabilitatea de a ne împărtăşi poveştile lor de succes.

Am exagera dacă am afirma că povestea lor de succes este şi a şcolii noastre?

 

IANUARIE   
2020  

 

  HĂȘMĂȘAN DAN

TIȘA RĂZVAN

CONTRAȘ ALEXANDRUFEBRUARIE   
2020


 
  SORIN HERLE 

 MARTIE   
2020

    ALINA MARIA GULER  

   APRILIE  
2020

   FLORIN DEHELEAN  
   

FEBRUARIE   
2021

   BIANCA GHIURUŢAN        
               

Reproducerea textului şi a fotografiilor este interzisă fără acordul coordonatorului proiectului ,,Punţi peste generaţii -prof.  Zinia Matyas


 
BUSINESS PLAN 2019
 

Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”  Zalău organizează în data de 11 aprilie 2019 Competiţia BUSINESS PLAN,  etapa regională.
    „BUSINESS PLAN” este o competiţie care, se desfăşoară anual începând cu anul şcolar 2008-2009. Această competiţie contribuie la dezvoltărea competenţelor antreprenoriale ale elevilor, facilitând corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea practică a elevilor. Competiţia se adresează tuturor firmelor de exerciţiu înregistrate/reînregistrate  la ROCT- Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România şi se desfăşoară în patru etape (locală, judeţeană, regională şi naţională).
   Competiţia Business Plan are ca scop:
 • Valorificarea spiritului antreprenorial, a iniţiativei stimulate prin firma de exerciţiu (virtual) în condiţii reale;

 • Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice mediului real economic;

 • Asumarea riscului utilizând  instrumentele specifice managementului riscului;

 • Dezvoltarea unor competenţe necesare unui întreprinzător dinamic: gândirea critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţilor, auto-organizarea şi auto-evaluarea resurselor individuale;

 • Promovarea colaborării dintre firmele de exerciţiu şi mediul economic real;

 • Încurajarea competiţiei şi a competitivităţii firmelor de exerciţiu implicate.

 
La competiţie participă 6 firme de exerciţiu din regiunea de Nord-Vest a tării.
 

Secretar comisie,
Prof. Costea Lucia

 Pentru mai multe informaţii accesaţi:


 
Orizonturi Ştiinţifice. Ediţia a 4-a. Proiect coordonat de profesoara de fizică Mariana Banto şi de profesorul de matematică Mirel Matyas. Elevi participanţi 150. Se editează revista anuală „Orizonturi Știinţifice” şi  lucrarea, „Rolul proiectelor educative extraşcolare în susţinerea demersului didactic. Exemple de bună practică”, pentru profesorii care sunt preocupaţi de matematică şi ştiinţele naturii. Activităţi propuse:

 • Experimentul Eratostene (24 septembrie 2018 / 20 martie 2019): reeditarea experimentului de determinare a circumferinţei Pământului;
 • Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic / World Space Week (4-10 octombrie 2018): atelier confecţionat cadrane solare, expoziţiei de carte, prezentări susţinute de elevi;
 • Astronomie practică (octombrie 2018-martie 2019): realizarea unui cadran solar; activitate derulată în parteneriat cu Complexul Astronomic Baia Mare, Societatea Română pentru Astronomie Culturală şi cu astronomul amator George-Dan Uza;
 • PI Day / Ziua numărului PI (14 martie 2019): concurs de memorare a zecimalelor lui PI, concurs de creare de „pi-eme”, expoziţie de postere etc. – activităţi derulate în şcolile partenere;
 • Ziua Pământului (22 aprilie 2019): activităţi de ecologizare şi vizite de studiu organizate în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi Centrul de Cercetări Biologice Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou;
 • Ziua Astronomiei (13 mai 2019) – materiale informative pentru orele de dirigenţie, mese rotunde / dezbateri pe teme de astronomie, evenimente publice. Activităţile vor fi organizate în parteneriat cu Complexul Astronomic Baia Mare, Observatorul Astronomic Cluj-Napoca şi cu astronomul amator George-Dan Uza.
 • Editarea numărului 4 al revistei Orizonturi Ştiinţifice

Parteneri: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, Colegiul „Ion Kalinderu”- Şcoala Sanatorială Buşteni, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea, Complexul Astronomic Baia Mare, Societatea Română pentru Astronomie Culturală - SRPAC .

 Viaţa are prioritate

În cadrul Proiectului educativ "Viaţa are prioritate. Cheia e la tine!", avizat MEN în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2019 cu nr.3016/09.01.2019, poziţia 1921,  Domeniul Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, organizat de Colegiul Tehnic "Al. Papiu Ilarian" Zalău, se va desfăşura Concursul regional cu tema  "Nu-ţi frânge zborul!" ediția a IV-a, aprilie - mai 2019.

Secţiunile concursului sunt următoarele:  

1. Secţiunea Eseuri/ Compuneri

2. Secţiunea PPT/ Prezi

3. Secțiunea Muzică -  Imn antiviolenţă/ antidrog

4. Secțiunea Fotografie

Perioada de înscriere este 01 aprilie – 19 aprilie (se va trimite fişa de înscriere), iar lucrările vor fi trimise până la data de 10 mai.


Regulamentul de participare

Fişa de înscriere la concurs

          
  Vă mulţumim şi aşteptăm cu nerăbdare lucrările voastre!

O primăvară cu mult soare!

Echipa de proiect

 

Parteneri în proiect: Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, Biroul de prevenire și combatere a criminalității, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj, Centrul de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Participă și școli din județele: Sălaj, Bistrița Năsăud, Mehedinți, Bihor, Piatra Neamț, Covasna.


Activităţi desfăşurate în anul şcolar 2016-2017:

                                                                                                                                                            
    

    
Despre alte activități desfășurate în cadrul proiectului puteți citi aici.
img

Festivalul Științei a debutat la Zalău, în anul 2008, la inițiativa doamnei profesoare de fizică Pop Maria Lucia de la colegiul nostru. Este o activitate inedită în peisajul sălăjean, fiind prima de acest gen, care  oferă un cadru generos de afirmare a creativității elevilor și a profesorilor pasionați de știință și de aplicațiile acesteia. Încurajează manifestarea curiozității, dezvoltarea capacităților de investigare a fenomenelor naturii, precum și formarea unei atitudini pozitive față de studiul științelor naturii.
 
Festivalul constă într-o suită de experimente ştiinţifice, care se realizează într-un mod cât mai accesibil, chiar distractiv din domeniile fizicii, chimiei, biologiei, prezentate de către echipaje formate din elevi şi din cadre didactice pentru a atrage tinerii în această lumea  fascinantă a ştiinţei, prin  stimularea imaginaţiei creatoare. Manifestarea este cuprinsă în CAEN - 2018, Nr.24985 / 22.01.2018, Nivel XI Științific, poziția 168.
 
Ediția a XI-a se va desfășura sâmbătă, 19 mai 2018, ca de obicei pe Platoul din fața Prefecturii Sălaj,  organizator fiind  Inspectoratul Școlar Județean Sălaj iar parteneri/sponsori, Consiliul Județean Sălaj, Instituția Prefectului Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, S. C.TenarisSilcotub SA, HannaInstruments SRL Nușfalău și Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. Evenimentul va fi promovat de partenerii media: Magazin Sălăjean, Sălăjeanul, SălăjeanulTV, KissFM şi ZTV.
 
Pentru informații suplimentare consultați:

 
„Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă”. Ediţia nr. 1, coordonator prof. Dehelean Mariana Crina


img

Proiectul urmăreşte educarea tinerilor în spiritul democraţiei biocentrice, prin care omul acordă dreptul la existenţă a tuturor  resurselor de care se foloseşte. Activităţi propuse:
 • „Omul parte integrantă a mediului”, dezbatere pornind de la unele secvenţe vizionate legate de diferite medii de viaţă, factori de mediu şi efectele acestora asupra plantelor, animalelor şi asupra omului; 11-20 februarie 2019;
 • „Activităţi de ecologizare a spaţiilor verzi din municipiul Zalău”, precedate de amplasarea de afişe cu mesaje sugestive pentru păstrarea curăţeniei, de realizarea unor panouri de avertizare cu mesaje ecologice; martie-aprilie 2019;

 • „Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă”, organizarea unui concurs; 8-12 aprilie 2019.

 
Proiectul se desfășoară în parteneriat cu: Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc 

„O școală pentru viitorul tău”. Ediția a III-a. Proiect coordonat de profesor inginer, director adjunct, Negrea Flavia și profesor, consilier școlar, Aniela Lung. Se propune promovarea imaginii colegiului, în special a profilelor tehnologice, mai ales în rândul elevilor, profesorilor și părinților prin prezentarea ofertei educaționale. Se vor realiza pliante, broșuri și, prin rețelele de socializare, site-ul liceului, activități în școlile municipiului va fi popularizată unitatea noastră școlară. Activități propuse:
 

 • Sesiune de informare a consilierilor școlari din școlile gimnaziale din municipiu, ianuarie 2016;
 •  „Povestea noastră de succes!”, vizite de promovare în școlile gimnaziale, februarie – mai 2016;
   
 • „Hai să ne cunoști!”- Zilele Porților Deschise, 18 – 22 aprilie 2016;
   
 • Participarea la Târgul ofertei educaționale și la Marșul carierei,  18 – 19 aprilie 2016.

Proiectul se derulează în parteneriat cu SC Tenaris Silcotub SA Zalău, Inspectoratul Școlar Sălaj, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Consiliul Elevilor de la API Zalău. 

 img
Profesorii Matyas Mirel și Man Cristian au inițiat Proiectul educațional Descoperim Sălajul și Patrimoniul Mondial UNESCO”, la care au mai participat, ca parteneri, și Grupul Școlar „Octavian Goga” din Jibou, Grupul Școlar „Cserey-Goga” din Crasna și Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău.

Scopul urmărit a fost conștientizarea elevilor cu privire la existența unor valori UNESCO în județul nostru. După o excursie de trei zile în județ, cei peste 30 de elevi au fotografiat diferite obiective care ar putea fi propuse pe lista patrimoniului UNESCO și care ar putea fi incluse în diferite circuite turistice naționale. Astfel, totul s-a materializat într-o expoziție itinerantă intitulată sugestiv, ”Sălajul turistic de nota 10”.

Cele mai reușite fotografii au fost incluse într-un calendar al anului 2013. 

 
Pentru mai multe informații: salajuldenota10.blogspot.ro