»
Despre noi » Organigrama

 

img


Echipa de management: 

  • Director - prof. COZAC ALINA-RAMONA
                             Declaraţii de avere şi de interese2020     2021     2022     2023

  • Director - prof. dr. ing. MADA MARIA
                             Declaraţii de avere şi de interese2020    2021      2022    2023


                         
                           
  • Responsabil pentru programe şi proiecte educative - prof. PETRUȘ GABRIELA
  • Secretar şef - DÎRJAN ADRIANA
  • Secretar I - CULCEAR-KISS INGRID
  • Contabil şef - GHIURCO NICOLETA
  • Administrator financiar l - JURCĂ MONICA
  • Administrator de patrimoniu - SZABO MIHAI

 

Consiliul de Administraţie

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Responsabilităţile în C.A. Obs.
1 COZAC ALINA-RAMONA Preşedinte Coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în unitatea şcolară şi C.A.  
2 MADA MARIA Membru Coordonează activitatea următoarelor comisii şi responsabili:

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
- Comisia pentru programe de susținere educațională
- Comisia de monitorizare a frecvenței, verificarea ritmicității notării și progresul școlar
- Comisia pentru prevenirea bullying-ului
- Comisiile pentru organizarea examenelor
- Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare
- Comisia de organizare, îndrumare și control a instruirii practice
 
3 LAZĂR STĂNCUȚA Membru    
4 HORVAT NADIA Membru    
5 ALEXUȚAN CRISTIAN Membru    
6 MUREȘAN ALEXANDRU Membru - Comisia pentru mentorat didactic și formarea în cariera didactică  
7 RADU GEANINA Reprezentant - reprezentant al Primarului Municipiului Zalău  
8 GULER ALIN VIOREL Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
9 CRIŞAN MIHAI Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
10 TAKACS ZOLTAN Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
11 DÎRJAN IOANA Reprezentant - agent economic  
12 CHIȘ RUBEN Reprezentant - agent economic  
13 ANGHELOV SIMONA Părinte - reprezentant al părinților  
14 ALBERT PAUL - ANDREI Părinte - reprezentant al părinților  
15 IGNAT BIANCA Elev - reprezentant al elevilor  
16 OPRIȘ ADONIA Observator - lider sindicat  
17 SĂLĂJAN MIHAELA Secretar    


Comisii metodice

Nr. crt. Disciplina Membrii Coordonator
1 Limba şi literatura română Făgăraşi Anca
Horvat Nadia
Mureşan Ana-Maria
Rusan Monica

Sălăjan Mihaela
Duma Sanda
bibliotecar I, prof. Lobonţ-Terec Adela
Mureşan Ana-Maria
2 Limbi moderne
Bălănean Tatiana
Hossu Cristina
Dinistrianu Dan Adrian
Spătar Mariana Denisa
Mercea Andreea Alexandra
Ana Daciana
Ardelean Daniela
Paina Cristina
Ozsváth Enikő
Hossu Cristina
3 Matematică şi Informatică Alexuţan Klára
Matyas Marius-Mirel
Opriş Adonia
Sabou  Manuela
Sîrb Vasile
Radu Niculina
Chiorean Adriana
 
Crișan Simona
Ionescu Ioana
Mureşan Alexandru
informatician I, Futó Zsolt-Csaba
Opriș Adonia
4 Ştiinţe şi
Educaţie fizică și sport
Banto Mariana
Dumitraş Ramona
Pop Maria

Chende Ana - Maria
Cozma Luminița
lab I, prof. Matyas Zinia
Petruş Gabriela

Cozac Alina
Crişan Claudiu
 
Chende Ana-Maria
5 Socio - umane
Bancea Gheorghe
Ilieș Simona
Brândușan Rodica
Mitrașca Ștefan
Petrean Paul
Vaida Diana

Ardelean Daniel
Codrea Paula
 
Alexuţan Cristian
Lung Aniela
Berbecar-Chiș Lia
 
Avram Dan
Bulgărean Lucia
Matei Marius Vasile
Mutu Măcelar Liviu
Stroia Marius Daniel
Ardelean Daniel
6 Discipline economice Balazs Adina
Barbur Adela
Costea Lucia
Dehelean Crina
 
Gozman Daniela
Magyar Cornel
Teglaş Savina
 
Costea Lucia
7 Tehnic
Bot Lidia
Ivan Sergiu
Lazăr Stăncuţa
Mada Maria
Ortelecan Marius Grigore
 
Jako Ludovic
Jurj Ioan
Pașcalău Daniel

Dan Maria
Druță Petru
 
Lazăr Stăncuța


COMISII CU CARACTER PERMANENT, TEMPORAR și OCAZIONAL


Anul școlar 2023-2024

 

detalii aici