»
Despre noi » Organigrama

 

img


Echipa de management: 

 • Director - prof. COZAC ALINA-RAMONA
                             Declaraţii de avere şi de interese2020     2021     2022     

 • Director - prof. dr. ing. MADA MARIA
                             Declaraţii de avere şi de interese2020       2021      2022 • Director - prof. MATYAS MARIUS-MIREL
                             Declaraţii de avere şi de interese:   2019        2020      2021
 • Director adj. - prof. NEGREA FLAVIA
                             Declaraţii de avere şi de interese2018   2019    2020     2021  
                                                                                
                                                                                            
 • Director - prof. LUNG IOAN (perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020)
                             Declaraţii de avere şi de interese:   2017   2018   2019
 • Responsabil pentru programe şi proiecte educative - prof. PETRUȘ GABRIELA
 • Secretar şef - DÎRJAN ADRIANA
 • Secretar I -
 • Contabil şef - GHIURCO NICOLETA
 • Administrator financiar l - JURCĂ MONICA
 • Administrator de patrimoniu - SZABO MIHAI

 

Consiliul de Administraţie

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Responsabilităţile în C.A. Obs.
1 COZAC ALINA-RAMONA Preşedinte Coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în unitatea şcolară şi C.A.  
2 MADA MARIA Membru Coordonează activitatea următoarelor comisii şi responsabili:

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
- Comisia pentru programe de susținere educațională
- Comisia de monitorizare a frecvenței, verificarea ritmicității notării și progresul școlar
- Comisia pentru prevenirea bullying-ului
- Comisiile pentru organizarea examenelor
- Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare
- Comisia de organizare, îndrumare și control a instruirii practice
 
3 LAZĂR STĂNCUȚA Membru    
4 HORVAT NADIA Membru    
5 ALEXUȚAN CRISTIAN Membru    
6 MUREȘAN ALEXANDRU Membru - Comisia pentru mentorat didactic și formarea în cariera didactică  
7 ANGHELOV SIMONA
 
Părinte - reprezentant al părinţilor  
8   Părinte - reprezentant al părinţilor  
9 RADU GEANINA Reprezentant - reprezentant al Primarului Municipiului Zalău  
10 CRIŞAN MIHAI Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
11 GULER ALIN VIOREL Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
12 TAKACS ZOLTAN Reprezentant  - reprezentant al Consiliului Local  
13 BĂLĂJEL MIHAI Reprezentant  - reprezentant al elevilor  
14 OPRIȘ ADONIA Observator - lider sindicat  


Comisii metodice

Nr. crt. Disciplina Membrii Coordonator
1 Limba şi literatura română Făgăraşi Anca
Horvat Nadia
Mureşan Ana-Maria
Rusan Monica

Sălăjan Mihaela
Duma Sanda
bibliotecar I, prof. Lobonţ-Terec Adela
Mureşan Ana-Maria
2 Limbi moderne
Bălănean Tatiana
Hossu Cristina
Dinistrianu Dan Adrian
Spătar Mariana Denisa
Mercea Andreea Alexandra
Ana Daciana
Ardelean Daniela
Paina Cristina
Ozsváth Enikő
Hossu Cristina
3 Matematică şi Informatică Alexuţan Klára
Matyas Marius-Mirel
Opriş Adonia
Sabou  Manuela
Sîrb Vasile
Radu Niculina
Chiorean Adriana
 
Crișan Simona
Ionescu Ioana
Mureşan Alexandru
informatician I, Futó Zsolt-Csaba
Opriș Adonia
4 Ştiinţe şi
Educaţie fizică și sport
Banto Mariana
Dumitraş Ramona
Pop Maria

Chende Ana - Maria
Cozma Luminița
lab I, prof. Matyas Zinia
Petruş Gabriela

Cozac Alina
Crişan Claudiu
 
Chende Ana-Maria
5 Socio - umane
Bancea Gheorghe
Ilieș Simona
Brândușan Rodica
Mitrașca Ștefan
Petrean Paul
Vaida Diana

Ardelean Daniel
Codrea Paula
 
Alexuţan Cristian
Lung Aniela
Berbecar-Chiș Lia
 
Avram Dan
Bulgărean Lucia
Matei Marius Vasile
Mutu Măcelar Liviu
Stroia Marius Daniel
Ardelean Daniel
6 Discipline economice Balazs Adina
Barbur Adela
Costea Lucia
Dehelean Crina
 
Gozman Daniela
Magyar Cornel
Teglaş Savina
 
Costea Lucia
7 Tehnic
Bot Lidia
Ivan Sergiu
Lazăr Stăncuţa
Mada Maria
Ortelecan Marius Grigore
 
Jako Ludovic
Jurj Ioan
Pașcalău Daniel

Dan Maria
Druță Petru
 
Lazăr Stăncuța


COMISII CU CARACTER: -1. PERMANENT(P) -2. TEMPORAR(T) -3.OCAZIONAL(O)
(cf. O.M 5447 din 30 aug. 2020 ROFUIP Art. 71, Art.72)

Anul școlar 2023-2024 - în lucru

 

detalii aici