»
Despre noi » Organigrama

 

img


Echipa de management: 

 • Director - prof. COZAC ALINA-RAMONA
                             Declaraţii de avere şi de interese2020     2021           

 • Director - prof. dr. ing. MADA MARIA
                             Declaraţii de avere şi de interese2020       2021 • Director - prof. MATYAS MARIUS-MIREL
                             Declaraţii de avere şi de interese:   2019        2020      2021
 • Director adj. - prof. NEGREA FLAVIA
                             Declaraţii de avere şi de interese2018   2019    2020     2021  
                                                                                
                                                                                            
 • Director - prof. LUNG IOAN (perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020)
                             Declaraţii de avere şi de interese:   2017   2018   2019
 • Responsabil pentru programe şi proiecte educative - prof. PETRUȘ GABRIELA
 • Secretar şef - DÎRJAN ADRIANA
 • Secretar I - UNGURUŞAN MARIA
 • Contabil şef - ec. PISLE RODICA 
 • Administrator financiar l - JURCĂ MONICA
 • Administrator - NAGY IOSIF    

 

Consiliul de Administraţie

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Responsabilităţile în C.A. Obs.
1 COZAC ALINA-RAMONA Preşedinte Coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în unitatea şcolară şi C.A.  
2 MADA MARIA Membru Coordonează activitatea următoarelor comisii şi responsabili:

- Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă
- Comisia pentru programe și proiecte educative
- Comisia pentru programe de susținere educațională
- Comisia de inventariere și de recepție bunuri și Comisia de licitații
- Comisia de monitorizare a frecvenței, verificarea ritmicității notării și progresul școlar
- Comisia pentru prevenirea bullying-ului
- Comisia de etică
- Comisiile pentru organizarea examenelor
- Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare
- Comisia pentru elaborarea CDL/CDȘ
- Responsabil pentru relaţia cu internatul
 
3 NEGREA FLAVIA Membru    
4 ARDELEAN DANIEL Membru    
5 MATYAS MARIUS-MIREL
 
Membru    
6 MUREȘAN ALEXANDRU Membru - Comisia pentru perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice
din cadrul unități
 
7 ANGHELOV SIMONA
 
Părinte - reprezentant al părinţilor  
8 DAMIAN ALINA Părinte - reprezentant al părinţilor  
9 RADU GEANINA Reprezentant - reprezentant al Primarului Municipiului Zalău  
10 CRIŞAN MIHAI Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
11 GULER ALIN VIOREL Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
12 TAKACS ZOLTAN Reprezentant  - reprezentant al Consiliului Local  
13 GURZĂU TUDOR Reprezentant  - reprezentant al elevilor  
14 SÎRB VASILE Observator - lider sindicat  


Comisii metodice

Nr. crt. Disciplina Membrii Coordonator
1 Limba şi literatura română Făgăraşi Anca
Horvat Nadia
Mureşan Ana-Maria
Rusan Monica

Sălăjan Mihaela
Duma Sanda
bibliotecar I, Lobonţ-Terec Adela
Mureşan Ana-Maria
2 Limbi moderne
Bălănean Tatiana
Hossu Cristina
Dinistrianu Dan Adrian
Știrb Vaida Gheorghina Ramona
Spătar Mariana Denisa
 
Ana Daciana
Ardelean Daniela
Paina Cristina
Ozsváth Enikő
Hossu Cristina
3 Matematică şi Informatică Alexuţan Klára
Matyas Marius-Mirel
Opriş Adonia
Sabou  Manuela
Sîrb Vasile
 
Crișan Simona
Ionescu Ioana
Mureşan Alexandru
Gavriş Loredana
informatician I, Futó Zsolt-Csaba
Opriș Adonia
4 Ştiinţe şi
Educaţie fizică și sport
Banto Mariana
Dumitraş Ramona
Pop Maria

Chende Ana - Maria
Cozma Luminița
Matyas Zinia
Petruş Gabriela

Cozac Alina
Crişan Claudiu
 
Chende Ana-Maria
5 Socio - umane
Bancea Gheorghe
Iuga Mariana
Brânduşan Rodica
Boloș Cristian

Ardelean Daniel
Slevaş Bianca
Burducea Veronica
Alexuţan Cristian
Lung Aniela
Berbecar-Chiș Lia
 
Avram Dan
Bulgărean Lucia
Matei Marius Vasile
Mutu Măcelar Liviu
Stroia Marius Daniel


Moisi-Risco Raluca Anamaria
Olar-Pop Samuel
 
Ardelean Daniel
6 Discipline economice Balazs Adina
Barbur Adela
Costea Lucia
Dehelean Crina
Gozman Daniela
Magyar Cornel
Teglaş Savina
Pisle Rodica
Jula Claudia
Costea Lucia
7 Tehnic
Dan Maria
Lazăr Stăncuţa
Mada Maria
Negrea Flavia
Ivan Sergiu
Ortelecan Marius Grigore
 
Gordan Ioan
Jako Ludovic
Jurj Ioan

Tudoricescu Radiţa
Decanovici Maria
Druță Petru
 
Lazăr Stăncuța


COMISII CU CARACTER: -1. PERMANENT(P) -2. TEMPORAR(T) -3.OCAZIONAL(O)
(cf. O.M 5447 din 30 aug. 2020 ROFUIP Art. 71, Art.72)

Anul școlar 2021-2022

 

detalii aici