»
Despre noi » Organigrama

Organigrama API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău


img.
 
Echipa de management:  
 • Director - prof. LUNG IOAN
 • Director adj. - prof. NEGREA FLAVIA
 • Consilier educativ - prof. LUNG ANIELA
 • Secretar şef - DÎRJAN ADRIANA
 • Contabil şef - ec. MIHUŢ ALEXANDRA              

 

Consiliul de Administraţie

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Responsabilităţile în C.A. Obs.
1 LUNG IOAN Preşedinte Coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în unitatea şcolară şi C.A.  
2 NEGREA FLAVIA Membru Coordonează activitatea următoarelor comisii şi responsabili: Comisia diriginţilor; Comisia pentru protecţia muncii şi P.S.I; Comisia pentru inventarierea şi întreţinerea patrimoniului şcolii; Comisia de monitorizare a frecvenţei, verificarea ritmicităţii notării şi progresul şcolar; Responsabilul cu organizarea serviciului pe şcoală; Responsabilul pentru relaţia cu internatul  
3 MATYAS MIREL Membru Comisia pentru elaborare de proiecte, parteneriate, pagina web şi colaborare cu presa  
4 MAN CRISTIAN Membru Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor  
5 ALEXUȚAN CRISTIAN  Membru Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă  
6 IUGA MARIANA Membru    
7   Părinte - reprezentant al părinţilor  
8   Părinte - reprezentant al părinţilor  
9 RADU GEANINA  Reprezentant - reprezentant al Primarului  
10 MIHALCEA MIRELA Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
11 GROZA MIRCEA Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
12 TALOŞ GHEORGHE Reprezentant  - reprezentant al Consiliului Local  
13 TĂTAR IONUŢ Reprezentant  - reprezentant al elevilor  


Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității  ( CEAC ):
 • Rusan Monica - responsabil comisie
 • Iuga Mariana - membru
 • Dehelean Crina - membru
 • Ardelean Daniela - membru
 • Avram Dan - membru
 • Sîrb Vasile - reprezentant sindicat
 •                      - (părinte)

Comisii metodice

Nr. crt. Disciplina Membrii Coordonator
1 Limba şi literatura română Mureşan Ana-Maria
Horvat Nadia
Rusan Monica
Făgăraşi Anca
Sălăjan Mihaela
Lobonţ Adela
Petrică Lia
Făgăraşi Anca
2 Limbi moderne
Man Cristian
Cotoi Alina
Bălănean Tatiana
Hossu Cristina
But Monica
Ana Daciana
Ardelean Daniela
Matei Cristina
Deák Erzsébet
Mészáros Monika
Ana Daciana
3 Matematică şi Informatică Lung Ioan
Opriş Adonia
Sabou  Manuela
Alexuţan Klára
Matyas Mirel
Sîrb Vasile
Asztalos Lia
Perneş Laurenţiu
Gavriş Loredana
Deac Paula
Mureşan Alexandru
Matyas Mirel
4 Ştiinţe şi Educaţie fizică Dumitraş Ramona
Pop Maria
Banto Mariana
Cozma Iustin Dorel
Popa Doina
Chende Ana Maria
Matyas Zinia
Chiş Lucia
Petruş Gabriela
Cozac Alina
Crişan Claudiu
Giurgiu Horea
Chende Ana-Maria
5 Socio - umane
Bancea Gheorghe
Iuga Mariana
Boloş Cristian
Slevaş Bianca
Ardelean Daniel
Radu Mircea
Alexuţan Cristian
Lung Aniela
Avram Dan
Bulgărean Lucia
Bartus Annamaria
Măcelar Liviu
Joldiş Emanuel
Olănescu Diana
Nemeş Florin
Slevaş Bianca
6 Discipline economice Barbur Adela
Balazs Adina
Magyar Cornel
Gozman Daniela
Dehelean Crina
Costea Lucia
Teglaş Savina
Vasarhelyi Beatrisz
Costea Lucia
7 Tehnic
Tudoricescu Radiţa
Puşcaş Florica
Negrea Flavia
Rus Ana Maria
Druță Petru
Dan Maria
Decanovici Maria
Lazăr Stăncuţa
Gordan Ioan
Jako Ludovic
Jurj Ioan
Bâjea Maria
Mada Maria
Tudoricescu Rădiţa


Comisii pe probleme

Nr. crt. Comisia Membrii comisiei Responsabil din partea C.A.
1 Comisia pentru calitate
Rusan Monica
Iuga Mariana
Dehelean Crina
Ardelean Daniela
Avram Dan
Sîrb Vasile - repr. Sindicat
                      (părinte)
Lung Ioan
2 Comisia diriginţilor
Lung Aniela
Diriginţii
Responsabili:
a IX-a, Dehelean Crina
a X-a, Alexuţan Klára
a XI-a, Deac Paula
a XII-a, Sîrb Vasile
Negrea Flavia
3 Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
Alexuţan Cristian
Mureşan Ana-Maria
Alexuțan Klára
Făgăraşi Anca
Lung Ioan
Alexuţan Cristian
4 Comisia pentru protecţia muncii şi PSI
Nagy Iosif
Druţă Petru
Gordan Ioan
Cozma Iustin Dorel 
Crişan Claudiu
Negrea Flavia
5 Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor
    - Burse şcolare
    - Burse Tenaris 
     
 
Popa Doina
Sabou Manuela
Sîrb Vasile
Man Cristian
Alexuţan Cristian
Lazăr Stăncuţa
Matei Cristina
Chende Ana-Maria
Alexuțan Klára
Druţă Petru
Avram Dan
Dehelean Crina
Slevaş Bianca
Lung Ioan
Man Cristian
6 Comisia pentru inventarierea şi întreţinerea patrimoniului şcolii
Negrea Flavia
Banto Mariana
Teglaş Savina
Deac Paula
Lobonţ Adela
Matyas Zinia
Sabău Dana
Rus Ana Maria
Futo Zsolt Csaba
Negrea Flavia
7 Comisia pentru elaborare de proiecte, parteneriate, pagina web şi colaborare cu presa
Lung Aniela
Matyas Mirel - presă
Ardelean Daniela - proiecte
Matyas Zinia - pagina web
Lung Ioan
Matyas Mirel
8 Comisia pentu combaterea violenţei
Sîrb Vasile
Ardelean Daniel
Sălăjan Mihaela
Lung Aniela
Diriginţii
Lung Ioan
9 Comisia de monitorizare a frecvenţei, verificarea ritmicităţii notării şi progresul şcolar
Costea Lucia 
Rusan Monica 
Alexuţan Klára
Avram Dan 
Lung Ioan
Negrea Flavia
10 Comisia de disciplină Se va constitui în funcţie de împrejurări  Lung Ioan
11 Comisia SNAC - (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară)
Lung Aniela
Cotoi Allina
Avram Dan
Iuga Mariana
Lung Ioan
12 Responsabili cu elaborarea schemei orare Sabou Manuela
Matyas Mirel
Lung Ioan
13 Responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală Chende Ana-Maria
Lung Ioan
Negrea Flavia
14 Responsabil pentru relaţia cu internatul
Avram Dan
Negrea Flavia
15 Responsabil cu siguranța în școală  Crişan Claudiu  
16 Responsabil CDL, CDȘ Costea Lucia