»
Despre noi » Organigrama

Organigrama API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău


imgEchipa de management:  

  • Director - prof. MATYAS MARIUS-MIREL
                             Declaraţii de avere şi de interese:        2020-2021         2021       

  • Director adj. - prof. NEGREA FLAVIA
                             Declaraţii de avere şi de interese:   2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019   2019-2020       
                                                                                
                                                                                               2020-2021
  • Director - prof. LUNG IOAN (perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020)
                             Declaraţii de avere şi de interese: 2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019   2019-2020
  • Consilier educativ - prof. PETRUȘ GABRIELA
  • Secretar şef - DÎRJAN ADRIANA
  • Secretar I - UNGURUŞAN MARIA
  • Contabil şef - ec. PISLE RODICA 
  • Administrator financiar l - JURCĂ MONICA        

 

Consiliul de Administraţie

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Responsabilităţile în C.A. Obs.
1 MATYAS MARIUS MIREL Preşedinte Coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în unitatea şcolară şi C.A.  
2 NEGREA FLAVIA Membru Coordonează activitatea următoarelor comisii şi responsabili: Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; Comisia pentru inventarierea şi întreţinerea patrimoniului şcolii; Comisia de monitorizare a frecvenţei, verificarea ritmicităţii notării şi progresul şcolar;  Responsabilul pentru relaţia cu internatul  
3 COSTEA LUCIA Membru    
4 LAZĂR STĂNCUȚA Membru    
5 MAN CRISTIAN
 
Membru Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor, Comisia SNAC  
6 MUREȘAN ALEXANDRU Membru    
7 CONTRAȘ CLAUDIA
 
Părinte - reprezentant al părinţilor  
8 DAMIAN ALINA Părinte - reprezentant al părinţilor  
9 RADU GEANINA Reprezentant - reprezentant al Primarului Municipiului Zalău  
10 CRIŞAN MIHAI Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
11 GULER ALIN VIOREL Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
12 TAKACS ZOLTAN Reprezentant  - reprezentant al Consiliului Local  
13 MĂRCUȘ PAUL Reprezentant  - reprezentant al elevilor  
14 SÎRB VASILE Observator - lider sindicat  


Comisii metodice

Nr. crt. Disciplina Membrii Coordonator
1 Limba şi literatura română Făgăraşi Anca
Horvat Nadia
Mureşan Ana-Maria
Rusan Monica
Sălăjan Mihaela
Duma Sanda
bibliotecar I, Lobonţ-Terec Adela
Mureşan Ana-Maria
2 Limbi moderne
Bălănean Tatiana
Cotoi Alina
Hossu Cristina
Man Cristian
Ana Daciana
Ardelean Daniela
Paina Cristina
Ozsváth Enikő
Man Cristian
3 Matematică şi Informatică Alexuţan Klára
Matyas Mirel
Opriş Adonia
Sabou  Manuela
Sîrb Vasile
Asztalos Lia
Crișan Simona
Ionescu Ioana
Mureşan Alexandru
Gavriş Loredana
informatician I, Futó Zsolt-Csaba
Opriș Adonia
4 Ştiinţe şi Educaţie fizică Banto Mariana
Dumitraş Ramona
Pop Maria

Chende Ana - Maria
Cozma Luminița
Matyas Zinia
Petruş Gabriela

Cozac Alina
Crişan Claudiu
Giurgiu Horea
Chende Ana-Maria
5 Socio - umane
Bancea Gheorghe
Iuga Mariana
Brânduşan Rodica
Boloș Cristian

Ardelean Daniel
Slevaş Bianca
Burducea Veronica
Alexuţan Cristian
Lung Aniela
Berbecar-Chiș Lia
 
Avram Dan
Bulgărean Lucia
Tobiás István Tamás
Matei Marius
Mutu Măcelar Liviu
Stroia Marius


Pop Loredana
Oegar Ștefania Oana
Lung Aniela
6 Discipline economice Balazs Adina
Costea Lucia
Dehelean Crina
Gozman Daniela
Magyar Cornel
Teglaş Savina
Pisle Rodica
Jula Claudia
Costea Lucia
7 Tehnic
Dan Maria
Gordan Ioan
Ivan Sergiu
Lazăr Stăncuţa
Negrea Flavia
Puşcaş Florica
Har Mihaela
Mada Maria
 
Jako Ludovic
Jurj Ioan

Tudoricescu Radiţa
Decanovici Maria
Druță Petru
 
Lazăr Stăncuța


Comisii pe probleme

Nr. crt. Comisia Membrii comisiei Responsabil din partea C.A.
  Comisii cu caracter permanent    
1 Comisia pentru curriculum
Matyas Marius-Mirel
Negrea Flavia
Mureşan Ana-Maria
Man Cristian
Opriș Adonia
Chende Ana-Maria
Slevaş Bianca
Costea Lucia
Lazăr Stăncuţa
Matyas Marius-Mirel
2 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Rusan Monica
Crișan Simona
Avram Dan
Sîrb Vasile - repr. sindicat 
Popiț Iulian Adrian - reprezentant CL        
Matyas Marius-Mirel
3 Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
Alexuțan Klára
Mureşan Ana-Maria
Făgăraşi Anca
Mureșan Alexandru
Matyas Marius-Mirel
 
4 Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situații de urgență
Nagy Iosif
Dumitraș Ramona
Gozman Daniela
Gordan Ioan
Crişan Claudiu
Negrea Flavia
5 Comisia pentru controlul managerial intern Negrea Flavia
Opriș Adonia
Avram Dan
Costea Lucia
Pisle Rodica
Mureșan Alexandru
Dîrjan Adriana
Lobonţ  Terec Adela
Nagy Iosif
Matyas Marius-Mirel
6 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii
Sîrb Vasile
Lung Aniela
Sălăjan Mihaela
Gozman Daniela
Hossu Cristina
Duma Sanda
Crișan Claudiu
Diriginţii
Matyas Marius-Mirel
7 Comisia pentru programe şi proiecte educative
Petruș Gabriela
Diriginţii
Responsabili:
IX-a Dehelean Crina
X-a Alexuțan Klára
XI-a Chende Ana-Maria
XII-a Sîrb Vasile
Hossu Cristina - responsabil proiecte
Costea Lucia
Crișan Simona
Pop Maria
Horvat Nadia
Matyas Zinia - responsabil comunicare și mass-media
Man Cristian
Mureșan Alexandru
Futo Zsolt Csaba
 
Matyas Marius-Mirel
  Comisii cu caracter temporar    
8 Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor
    - Burse şcolare
    - Burse Tenaris 
     
 
Teglaş Savina
Sabou Manuela
Sîrb Vasile
Man Cristian
Ardelean Daniela
Lazăr Stăncuţa
Matei Cristina
Alexuțan Klára
Chende Ana-Maria
Dan Maria
Avram Dan
Dehelean Crina
Balazs Adina
Matyas Marius-Mirel
Man Cristian
9 Comisia pentru inventarierea şi întreţinerea patrimoniului şcolii
Negrea Flavia
Banto Mariana
Teglaş Savina
Crişan Simona
Lobonţ Adela
Matyas Zinia
Sabău Dana
Gozman Daniela
Futo Zsolt Csaba
Negrea Flavia
10 Comisia de monitorizare a frecvenţei, verificarea ritmicităţii notării şi progresul şcolar
Gozman Daniela
Rusan Monica 
Alexuţan Klára
Avram Dan 
Hossu Cristina
Matyas Marius-Mirel
Negrea Flavia
11 Comisia SNAC - (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară)
Lung Aniela
Man Cristian
Cotoi Allina
Avram Dan
Iuga Mariana
Duma Sanda
Man Cristian
  Comisii cu caracter ocazional
 
 
12 Comisia de disciplină se va constitui în funcție de împrejurări Matyas Marius-Mirel
13 Comisia de etică Ardelean Daniela
Dumitraș Ramona
Balazs Adina
Matyas Zinia
Matyas Marius-Mirel
  Responsabili    
14 Responsabili cu elaborarea schemei orare Sabou Manuela
Lazăr Stăncuța
Opriș Adonia

 
Matyas Marius-Mirel
15 Responsabil pentru relaţia cu internatul
Avram Dan
Negrea Flavia
16 Responsabil cu siguranța în școală  Crişan Claudiu  
17 Responsabil CDL, CDȘ Costea Lucia
 
18 Responsabil cu instituirea unor măsuri sanitare de protecție pe perioada pandemiei Petruș Gabriela
Dîrjan Adriana
Nagy Iosif