»
Despre noi » Organigrama

Organigrama API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău

imgEchipa de management: 

  • Director - prof. COZAC ALINA-RAMONA
                             Declaraţii de avere şi de interese:                    

  • Director - prof. dr. ing. MADA MARIA
                             Declaraţii de avere şi de interese:         • Director - prof. MATYAS MARIUS-MIREL
                             Declaraţii de avere şi de interese:        2020-2021         2021 
  • Director adj. - prof. NEGREA FLAVIA
                             Declaraţii de avere şi de interese:   2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019   2019-2020       
                                                                                
                                                                                               2020-2021
  • Director - prof. LUNG IOAN (perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020)
                             Declaraţii de avere şi de interese: 2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019   2019-2020
  • Consilier educativ - prof. PETRUȘ GABRIELA
  • Secretar şef - DÎRJAN ADRIANA
  • Secretar I - UNGURUŞAN MARIA
  • Contabil şef - ec. PISLE RODICA 
  • Administrator financiar l - JURCĂ MONICA        

 

Consiliul de Administraţie

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Responsabilităţile în C.A. Obs.
1 COZAC ALINA-RAMONA Preşedinte Coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în unitatea şcolară şi C.A.  
2 MADA MARIA Membru Coordonează activitatea următoarelor comisii şi responsabili:  
3 NEGREA FLAVIA Membru    
4 ARDELEAN DANIEL Membru    
5 MATYAS MARIUS-MIREL
 
Membru    
6 MUREȘAN ALEXANDRU Membru    
7
 
Părinte - reprezentant al părinţilor  
8 DAMIAN ALINA Părinte - reprezentant al părinţilor  
9 RADU GEANINA Reprezentant - reprezentant al Primarului Municipiului Zalău  
10 CRIŞAN MIHAI Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
11 GULER ALIN VIOREL Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
12 TAKACS ZOLTAN Reprezentant  - reprezentant al Consiliului Local  
13   Reprezentant  - reprezentant al elevilor  
14 SÎRB VASILE Observator - lider sindicat  


Comisii metodice

Nr. crt. Disciplina Membrii Coordonator
1 Limba şi literatura română Făgăraşi Anca
Horvat Nadia
Mureşan Ana-Maria
Rusan Monica
Sălăjan Mihaela
Duma Sanda
bibliotecar I, Lobonţ-Terec Adela
Mureşan Ana-Maria
2 Limbi moderne
Bălănean Tatiana
Hossu Cristina
Dinistrianu Dan Adrian
Știrb Vaida Gheorghina Ramona
Spătar Mariana Denisa
 
Ana Daciana
Ardelean Daniela
Paina Cristina
Ozsváth Enikő
Hossu Cristina
3 Matematică şi Informatică Alexuţan Klára
Matyas Mirel
Opriş Adonia
Sabou  Manuela
Sîrb Vasile
 
Crișan Simona
Ionescu Ioana
Mureşan Alexandru
Gavriş Loredana
informatician I, Futó Zsolt-Csaba
Opriș Adonia
4 Ştiinţe şi Educaţie fizică Banto Mariana
Dumitraş Ramona
Pop Maria

Chende Ana - Maria
Cozma Luminița
Matyas Zinia
Petruş Gabriela

Cozac Alina
Crişan Claudiu
 
Chende Ana-Maria
5 Socio - umane
Bancea Gheorghe
Iuga Mariana
Brânduşan Rodica
Boloș Cristian

Ardelean Daniel
Slevaş Bianca
Burducea Veronica
Alexuţan Cristian
Lung Aniela
Berbecar-Chiș Lia
 
Avram Dan
Bulgărean Lucia
Matei Marius Vasile
Mutu Măcelar Liviu
Stroia Marius Daniel


Moisi-Risco Raluca Anamaria
Olar-Pop Samuel
 
Lung Aniela
6 Discipline economice Balazs Adina
Costea Lucia
Dehelean Crina
Gozman Daniela
Magyar Cornel
Teglaş Savina
Pisle Rodica
Jula Claudia
Costea Lucia
7 Tehnic
Dan Maria
Gordan Ioan
Negrea Flavia
Lazăr Stăncuţa
Mada Maria
Ivan Sergiu
 
Jako Ludovic
Jurj Ioan

Tudoricescu Radiţa
Decanovici Maria
Druță Petru
 
Lazăr Stăncuța


COMISII CU CARACTER: -1. PERMANENT(P) -2. TEMPORAR(T) -3.OCAZIONAL(O)
(cf. O.M 5447 din 30 aug. 2020 ROFUIP Art. 71, Art.72)

Anul școlar 2021-2022

 

detalii aici