»
Despre noi » Organigrama

Organigrama API Zalău - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău


img.
 
Echipa de management:  
  • Director - prof. LUNG IOAN
  • Director adj. - prof. NEGREA FLAVIA
  • Consilier educativ - prof. SLEVAȘ BIANCA
  • Secretar şef - DÎRJAN ADRIANA
  • Contabil şef - ec. MIHUŢ ALEXANDRA              

 

Consiliul de Administraţie

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Responsabilităţile în C.A. Obs.
1 LUNG IOAN Preşedinte Coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în unitatea şcolară şi C.A.  
2 NEGREA FLAVIA Membru Coordonează activitatea următoarelor comisii şi responsabili: Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; Comisia pentru inventarierea şi întreţinerea patrimoniului şcolii; Comisia de monitorizare a frecvenţei, verificarea ritmicităţii notării şi progresul şcolar; Responsabilul cu organizarea serviciului pe şcoală; Responsabilul pentru relaţia cu internatul  
3 MATYAS MIREL Membru Comisia pentru programe și proiecte educative  
4 MAN CRISTIAN Membru Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor  
5 SLEVAȘ BIANCA Membru    
6 COSTEA LUCIA Membru    
7 SZELESI FELICIA Părinte - reprezentant al părinţilor  
8 CHIŞ ALEXXANDRU Părinte - reprezentant al părinţilor  
9 RADU GEANINA  Reprezentant - reprezentant al Primarului  
10 TALOŞ GHEORGHE Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
11 GROZA-BÎJA SIVESTRU- MIRCEA Reprezentant - reprezentant al Consiliului Local  
12 POPAN ADRIAN Reprezentant  - reprezentant al Consiliului Local  
13 GROZA IONUŢ Reprezentant  - reprezentant al elevilor  


Comisii metodice

Nr. crt. Disciplina Membrii Coordonator
1 Limba şi literatura română Făgăraşi Anca
Horvat Nadia
Mureşan Ana-Maria
Rusan Monica
Sălăjan Mihaela
Duma Sanda
Lobonţ Adela
Făgăraşi Anca
2 Limbi moderne
Bălănean Tatiana
Cotoi Alina
Hossu Cristina
Man Cristian
Solidum Reka
Ana Daciana
Ardelean Daniela
Matei Cristina
Ozsvath Eniko
Ana Daciana
3 Matematică şi Informatică Alexuţan Klára
Lung Ioan
Matyas Mirel
Opriş Adonia
Sabou  Manuela
Sîrb Vasile

Asztalos Lia
Perneș Laurențiu

Crișan Simona
Ionescu Ioana
Mureşan Alexandru
Gavriş Loredana
Matyas Mirel
4 Ştiinţe şi Educaţie fizică Banto Mariana
Cozma Iustin Dorel
Dumitraş Ramona
Pop Maria

Chende Ana - Maria
Popa Doina
Matyas Zinia
Chiş Lucia
Petruş Gabriela

Cozac Alina
Crişan Claudiu
Giurgiu Horea
Chende Ana-Maria
5 Socio - umane
Bancea Gheorghe
Iuga Mariana
Brândușan Rodica

Ardelean Daniel
Slevaş Bianca
Câmpean Elena
Burducea Veronica
Alexuţan Cristian
Radu Mircea
Lung Aniela
Leitan Ioan
 
Avram Dan
Bulgărean Lucia
Mutu Măcelar Liviu
Matei Marius
Stroia Marius
Bara Erzsébet

Cozac Andreea
Brîndușan Diana
Slevaş Bianca
6 Discipline economice Balazs Adina
Costea Lucia
Dehelean Crina
Gozman Daniela
Magyar Cornel
Teglaş Savina
Pisle Rodica
Jula Claudia
Costea Lucia
7 Tehnic
Dan Maria
Decanovici Maria
Druță Petru
Gordan Ioan
Lazăr Stăncuţa
Jako Ludovic
Jurj Ioan

Puşcaş Florica
Negrea Flavia
Rus Ana Maria
Tudoricescu Radiţa
Har Mihaela
Fodorean Ioan
 
Lazăr Stăncuța


Comisii pe probleme

Nr. crt. Comisia Membrii comisiei Responsabil din partea C.A.
  Comisii cu caracter permanent    
1 Comisia pentru curriculum
Lung Ioan
Negrea Flavia
Făgărași Anca
Ana Daciana
Matyas Mirel
Chende Ana-Maria
Slevaș Bianca
Costea Lucia
Lazăr Stăncuța
Lung Ioan
2 Comisia de evaluare și asigurare a calității
Rusan Monica
Iuga Mariana
Avram Dan
Sîrb Vasile - repr. sindicat 
Bîrsan Cristian Claudiu - reprezentant CL        
Lung Ioan
3 Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
Alexuțan Klára
Mureşan Ana-Maria
Făgăraşi Anca
Lung Ioan
 
4 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Nagy Iosif
Druţă Petru
Gordan Ioan
Crişan Claudiu
Negrea Flavia
5 Comisia pentru controlul managerial intern Lung Ioan
Negrea Flavia
Mihuț Alexandra
Dîrjan Adriana
Nagy Iosif
Lung Ioan
6 Comisia pentu prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Sîrb Vasile
Lung Aniela
Sălăjan Mihaela
Slevaș Bianca
Crișan Claudiu
Diriginţii
Lung Ioan
7 Comisia pentru programe și proiecte educative
Slevaș Bianca
Diriginții
Responsabili:
IX-a Chende Ana-Maria
X-a Sîrb Vasile
XI-a Dehelean Crina
XII-a Alexuțan Klára
Matyas Mirel - presă
Ardelean Daniela - proiecte
Matyas Zinia - pagina web
Lung Ioan
Matyas Mirel
  Comisii cu caracter temporar    
8 Comisia pentru acordarea drepturilor elevilor
    - Burse şcolare
    - Burse Tenaris 
     
 
Teglaș Savina
Sabou Manuela
Sîrb Vasile
Man Cristian
Ardelean Daniela
Lazăr Stăncuţa
Matei Cristina
Alexuțan Klára
Chende Ana-Maria
Dan Maria
Avram Dan
Dehelean Crina
Balazs Adina
Lung Ioan
Man Cristian
9 Comisia pentru inventarierea şi întreţinerea patrimoniului şcolii
Negrea Flavia
Banto Mariana
Teglaş Savina
Crișan Simona
Lobonţ Adela
Matyas Zinia
Sabău Dana
Rus Ana Maria
Futo Zsolt Csaba
Negrea Flavia
10 Comisia de monitorizare a frecvenţei, verificarea ritmicităţii notării şi progresul şcolar
Costea Lucia 
Rusan Monica 
Alexuţan Klára
Avram Dan 
Pisle Rodica
Lung Ioan
Negrea Flavia
11 Comisia SNAC - (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară)
Lung Aniela
Cotoi Allina
Avram Dan
Iuga Mariana
Lung Ioan
  Comisii cu caracter ocazional    
12 Comisia de disciplină se va constitui în funcție de împrejurări Lung Ioan
  Responsabili    
13 Responsabili cu elaborarea schemei orare Sabou Manuela
Matyas Mirel
Lung Ioan
14 Responsabil cu organizarea serviciului pe şcoală Chende Ana-Maria
Lung Ioan
Negrea Flavia
15 Responsabil pentru relaţia cu internatul
Avram Dan
Negrea Flavia
16 Responsabil cu siguranța în școală  Crişan Claudiu  
17 Responsabil CDL, CDȘ Costea Lucia