»
Calificare nouă la API Zalău

Calificare nouă la API - Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău

TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE

Absolvenţii liceului cu această calificare îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigură funcționarea aparatelor și instalațiilor; testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forţei de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalațiilor; întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor etc.
Cererea de muncă şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea în oferta şcolii a acestei calificări solicitată în special de compania TenarisSilcotub cu care suntem în parteneriat, dar şi de alţi agenţi economici: Michelin, Electrogrup etc.

 
La școală veți învăța despre:
 • acţionarea motoarelor electrice;

 • aparate electrice de conectare și protecţie;

 • proiectarea unei instalaţii electrice de iluminat și de forţă;

 • transportul şi distribuţia energiei electrice;

 • circuite electrice şi măsurări de mărimi electrice etc.


Şcoala dispune:

 • de două laboratoare de electronică și automatizări și de ateliere dotate cu calculatoare, aparate, echipamente și instalaţii electrice, electronice şi de automatizare,  realizate în perioada 2009-2011 prin programul PHARE TVET;

 • de un laborator de electronică și automatizări de ultimă generație construit de SC TenarisSilcotub SA la începutul anului 2014;

 • în anul 2015 aceeași firmă dorește să investească în dotarea unui laborator nou de mecanică.

 
Avantaje în școală și avantaje în găsirea unui loc de muncă:

 • bursele oferite elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și disciplină de către compania  SC TenarisSilcotub SA;

 • practica efectuată, în clasele a XI-a și a XII-a, la agenţi economici, permite angajarea elevilor foarte buni;

 • burse studenţilor la facultățile de profil;   

 • după finalizarea studiilor în domeniu aveți șanse mai mari de a vă angaja în Zalău;

 • pentru că nu există clădire fără instalaţie electrică puteți să vă demonstrați abilitățile și cunoștințele antreprenoriale înființându-vă propria firmă.

  
Alegeţi această calificare  pentru că:
 • avem printre cei mai buni profesori ingineri, specialiști și elevi ai  profilului tehnic, din județ;

 • activitatea se desfășoară în laboratoare moderne;

 • implică dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor, fie să se angajeze, fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior;

 • buna pregătire a elevilor a fost confirmată prin rezultatele obţinute la OLIMPIADA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE, etapa națională, în domeniile: Electronică-Automatizări și Telecomunicaţii; în ultimii 3 ani, elevii au obţinut 1 premiu I şi 2 menţiuni.
TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

   Calificarea oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg, care să permită elevului aplicarea cunoştinţelor în executarea practică a unor piese și lucrări utilizând maşinile cu comandă numerică, un grad sporit de responsabilitate, precum şi atribuţii de coordonare şi de supraveghere a producţiei, de asigurare a calităţii producţiei. Se studiază: strunguri, mașini de frezat, mașini de rectificat, mașini de găurit, centre de ștanțat etc. 
 
O maşina  cu comandă numerică este alcătuită din:
 • maşina unealtă propriu-zisă;  
 • calculatoare pentru programarea comenzilor - echipamentul de comandă numerică; 
 • echipamentul electric.
 
 Aceasta permite realizarea unor piese, detectarea defectelor pieselor, iar operatorul execută operațiile: 
 • alimentează maşina cu material și semifabricate;
 • stabileşte  coordonatele piesei;
 • începe procesul de prelucrare a semifabricatelor apasând butonul de pornire; 
 • supraveghează procesul de prelucrare;
 • măsoară și verifică dimensiunile pieselor obținute.  
 
Operatorul dispune de un ecran de vizualizare care afişează:
 • programul curent, parametri tehnologici;
 • greşelile;
 • momentele de pană ale maşini;
 • erorile care apar;
 • meniuri;
 • piesa de prelucrat, scula, semifabricatul pentru controalele dotate cu ecran grafic. 

Ce oferă API ?
 
Școala dispune: 
 • de un laborator de mecatronică echipat cu mașini programabile; 
 • calculatoare și roboți; 
 • un laborator de electronică și automatizări; 
 • ateliere de mecanică; 
 • profesori ingineri din colegiul nostru; 
 • specialiști de la firma TenarisSilcotub. 

Care sunt perspectivele la absolvire?
 
Calificarea este nouă pentru școala noastră și se propune la solicitarea companiei TenarisSilcotub. Meseria este solicitată de o serie de agenţi economici locali printre care amintim: TenarisSilcotub, Michelin și multe firme mai mici sau ateliere care dispun de aceste mașini.