»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » REZULTATE LA PROBA SCRISĂ

REZULTATE LA PROBA SCRISĂ

26/3/2020

CENTRALIZATOR NOMINAL CU
REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ
PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI  DE
ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S - CONTABIL ŞEF
26.03.2020

 
 
În urma susţinerii probei scrise, candidaţii au obţinut următoarele rezultate: 
 
 

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Menţiuni

1

Pisle Florina Rodica

95,82 puncte

ADMIS

2

Groza Mirela

75,75 puncte

ADMIS

3

Maior Daniela Sanda

70,50 puncte

ADMIS

4

Jurcă Mihaela Monica

53,00 puncte

RESPINS

 
 Afişat azi 26.03.2020 ora 16,20
Candidaţii care au obținut minim 70 de puncte la proba scrisă  se vor prezenta la interviu în  data de 31.03.2020 ora 10,00.

 Preşedinte,
prof. Costea Lucia

 

  
În urma rezultatelor obţinute la proba scrisă la examenul de ocupare a postului  de ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S - CONTABIL ŞEF din data de 26.03.2020, candidaţii pot depune eventuale contestaţii în data de 27.03.2020 între orele 11,00-15,00, pe adresa de e-mail a şcolii ct_apizal@yahoo.com.

 
 
 Preşedinte comisie,
prof. Costea Lucia