»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » CONCURSUL de ocupare a POSTULUI ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE I - PERSONAL NEDIDACTIC

CONCURSUL de ocupare a POSTULUI ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE I - PERSONAL NEDIDACTIC

2/11/2020

REZULTATE OBȚINUTE
la proba scrisă de candidații înscriși la concursul pentru
ocuparea postului de
ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE  I – personal nedidactic
DIN DATA DE 30.10.2020

 
 

Nr.
Crt.

Numele și prenumele

Punctajul
obținut proba scrisă

Mențiuni
 

1.

  PUSOK EMESE EVA

100 p.

  ADMIS

2.

  PUȘCAȘ MARIANA

50 p.

  ADMIS

3.

  RUS ANGELICA

100 p.

  ADMIS

 
Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 03.11.2020 în intervalul orar 9,00-12,00.

Susținerea probei practice va avea loc la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău  în data de 05.11.2020, ora 10,00

Afișat astăzi 02.11.2020, ora 16,00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.

 

 
  Președinte comisie,
Prof. Matyas Marius-Mirel