»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » CONCURSUL de ocupare a POSTULUI PAZNIC I - PERSONAL NEDIDACTIC

CONCURSUL de ocupare a POSTULUI PAZNIC I - PERSONAL NEDIDACTIC

4/11/2020

REZULTATE
obținute la interviu de candidații înscriși la examenul pentru ocuparea
postului de PAZNIC I – personal nedidactic
din data de 03.11.2020

 
 
 

Nr.
Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTATUL FINAL INTERVIU

1

  BERBECAR LIVIU

50 p

ADMIS

2.

  COVACI MARINEL-CĂLIN

60 p

ADMIS

3.

  IONUȚAȘ VIOREL

82,5 p

ADMIS

 
Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 03.11.2020 în intervalul orar 13,00-15,00.

Afișat astăzi 03.11.2020, ora 12,00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
 
 
 

Președinte comisie,
Prof. Matyas Marius-Mirel