»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

15/2/2021

REZULTATE OBȚINUTE
la proba scrisă de candidații înscriși la concursul pentru
ocuparea postului vacant de
MUNCITOR I – BUCĂTĂRIE personal nedidactic
DIN DATA DE 15.02.2021

 
 
 
 

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs

Punctajul
obținut proba scrisă

Mențiuni
 

1.

   144

   84 puncte

ADMIS

2.

   145

   92 puncte

ADMIS

3.

   156

   60 puncte

ADMIS

4.

   159

   90 puncte

ADMIS

5.

   165

   77 puncte

ADMIS

 

Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 16.02.202 în intervalul orar 9,00-11,00.

Susținerea probei practice va avea loc la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău  în data de 17.02.2021, ora 10,00

Afișat astăzi 15.02.2021, ora 15,00 la sediul Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
 

 

PREȘEDINTE COMISIE,
PROF. MATYAS MARIUS-MIREL