»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

17/2/2021

REZULTATE OBȚINUTE
la proba practică de candidații înscriși la concursul pentru
ocuparea postului vacant de
MUNCITOR I – BUCĂTĂRIE personal nedidactic
din data de 17.02.2021

 
 
 

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs

Punctajul
obținut proba practică

Mențiuni
 

1.

  144

  73 puncte

ADMIS

2.

  145

  90,5 puncte

ADMIS

3.

  156

  74,5 puncte

ADMIS

4.

  159

  90,5 puncte

ADMIS

5.

  165

  86 puncte

ADMIS

 

Susținerea probei interviu va avea loc la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău  în data de 22.02.2021, ora 9,00

Afișat astăzi 17.02.2021, ora 15,00 la sediul Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.

 

 

PREȘEDINTE COMISIE,
PROF. MATYAS MARIUS-MIREL