»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

CONCURSUL de ocupare a POSTULUI MUNCITOR I BUCĂTĂRIE - PERSONAL NEDIDACTIC

22/2/2021

REZULTATE OBŢINUTE
la interviu de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea
postului de MUNCITOR I – BUCĂTĂRIE – personal nedidactic
din data de 22.02.2021

 
 

Nr.
crt.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs

Punctajul
obținut proba interviu

Mențiuni
 

1.

   144

   70 puncte

ADMIS

2.

   145

   95 puncte

ADMIS

3.

   156

   55 puncte

ADMIS

4.

   159

   90 puncte

ADMIS

5.

   165

   90 puncte

ADMIS

 
 
Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 23.02.2021 în intervalul orar 9,00-11,00.

Afișat azi, 22.02.2021, ora 15,00 la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
 
 
 

PREȘEDINTE COMISIE,
PROF. MATYAS MARIUS-MIREL