»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » Anunț concurs pentru ocupare post vacant

Anunț concurs pentru ocupare post vacant

7/8/2023

REZULTATE

obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea

postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S-CONTABIL ȘEF

din data de 07.08.2023
 
 
 

Nr.
crt.
COD
CANDIDAT
PUNCTAJ PROBA SCRISĂ
1 1937 ABSENT
2. 1940 85,84 puncte
 
 
Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 07.08.2023, în intervalul orar 16,00-18,00.

 
Afișat, astăzi, 07.08.2023, la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
 
 
 
Președinte comisie,
Prof. Cozac Alina-Ramona