»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » Anunț concurs pentru ocupare post vacant

Anunț concurs pentru ocupare post vacant

9/8/2023

REZULTATE

obținute la proba interviu de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea

postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S-CONTABIL ȘEF

din data de 09.08.2023
 
 

Nr.
crt.
COD CANDIDAT PUNCTAJ PROBA INTERVIU
1. 1940 100 puncte
 
 
 


Afișat, astăzi, 09.08.2023, la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
 
 
 
Președinte comisie,
Prof. Cozac Alina-Ramona