»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » Anunț concurs pentru ocupare post vacant

Anunț concurs pentru ocupare post vacant

10/8/2023

 
REZULTATELE FINALE

ale concursului pentru ocuparea postului de

ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S-CONTABIL ȘEF

 
 

Nr.
crt.

COD CANDIDAT

MENȚIUNI

1.

1940

ADMIS

 
 
 
 
 Afișat, astăzi, 10.08.2023, la sediul Colegiului Tehnic
Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
 
 

Președinte comisie,
Prof. Cozac Alina-Ramona