»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » Concurs pentru ocupare post vacant

Concurs pentru ocupare post vacant

8/3/2023

REZULTATE

obținute la proba interviu a concursului pentru ocuparea

postului de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU III/S

din data de 08.03.2023
 
 
 

Nr.
Crt.
COD CANDIDAT PUNCTAJ PROBA INTERVIU
1. 394 47,00
2. 476 72,80
3. 477 96,40
 
 
 
Eventualele contestații se depun la sediul unității în data de 08.03.2023 în intervalul orar 14,00-16,00.

Afișat astăzi 08.03.2023, la sediul Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.

 

Președinte comisie,
Prof. Cozac Alina-Ramona