»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » Concurs pentru ocupare post vacant

Concurs pentru ocupare post vacant

9/3/2023

 
REZULTATE

obținute la contestații - proba interviu a concursului pentru ocuparea

postului de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU III/S

din data de 09.03.2023

 
 
 

Nr.
Crt.
COD CANDIDAT PUNCTAJ CONTESTAȚII PROBA INTERVIU REZULTAT
1. 394 41,00 RESPINS
 
 
 
Afișat astăzi 09.03.2023, la sediul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
 
 
 
PREȘEDINTE COMISIE DE CONTESTAȚII,
Prof. dr. ing. MARIA MADA