»
Viața școlii » Activităţi/evenimente » Examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare

1/3/2021

Rezultatele obținute la examenul de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare, de personalul didactic auxiliar
și nedidactic de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

 
 

Nr.
crt.

Cod candidat

Punctaj proba scrisă

Mențiuni

1.

29

90 p.

Promovat

2.

35

73 p.

Promovat

3.

34

81 p.

Promovat

4.

32

86 p.

Promovat

5.

30

85 p.

Promovat

6.

33

84 p.

Promovat

7.

31

86 p.

Promovat

8.

38

86 p.

Promovat

 

 Afişat joi, 25.02.2021, ora 15.00, la sediul unității de învățământ
 

Președinte comisie,
Prof. Negrea Silvia-Flavia